I Rajd Pamięci im. mjr. Władysława Kołacińskiego „Żbika”

I Rajd Pamięci im. mjr. Władysława Kołacińskiego „Żbika”