II Turniej Piłkarski o Puchar im. Antoniego Szackiego „Bohuna”

II Turniej Piłkarski o Puchar im. Antoniego Szackiego „Bohuna”