II Rajd im. mjr. Leonarda Zub-Zdanowicza ps. ai??zZAi??bai??? [RELACJA]

II Rajd im. mjr. Leonarda Zub-Zdanowicza ps. ai??zZAi??bai??? [RELACJA]

17 czerwca 2017 r. w WA?lce Szczeckiej (woj. lubelskie) odbyAi?? siAi?? II Rajd PamiAi??ci mjr. cc. Leonarda Zub-Zdanowicza ps. ai??zZAi??bai???, dowA?dcy 1 PuAi??ku Legii NadwiAi??laAi??skiej Ziemi Lubelskiej NSZ, A?oAi??nierza podziemia niepodlegAi??oAi??ciowego.

Rajd rozpoczAi??Ai??a uroczysta Msza Ai??wiAi??ta w koAi??ciele w Szczecynie. Po niej nastAi??piAi??o zAi??oA?enie kwiatkA?w i zniczy pod pomnikiem ofiar pacyfikacji, a nastAi??pnie uczestnicy pieszo udali siAi?? do WA?lki Szczeckiej. Tam Ai??oprA?cz upamiAi??tnienia zamordowanych zostaAi??y wygAi??oszone okolicznoAi??ciowe przemA?wienia. GAi??os zabrali: dr RafaAi?? Drabik (Biuro ds. UpamiAi??tniania Walk i MAi??czeAi??stwa IPN w Lublinie), ktA?ry przybliA?yAi?? historiAi?? Zub-Zdanowicza, Mariusz Szczepanik (wA?jt gminy GoAi??cieradA?w), dr RafaAi?? Dobrowolski (Prezes OkrAi??gu Lubelskiego ZwiAi??zku Ai??oAi??nierzy Narodowych SiAi?? Zbrojnych), Piotr Mazur (Sekretarz ZarzAi??du Towarzystwa Gimnastycznego ai??zSokA?Ai??ai??? w Lublinie) oraz Marek NiedA?wiadek (dowA?dca GRH im. 1 PuAi??ku Legii NadwiAi??laAi??skiej Ziemi Lubelskiej NSZ) Odczytano rA?wnieA? listy: od Prezydenta RP Andrzeja Dudy i cA?rki ai??zZAi??baai??? – ElA?biety WasiutyAi??skiej.

Na leAi??nej polanie przy miejscowym domu ludowym odbyAi?? siAi?? pokaz musztry kawaleryjskiej w wykonaniu Kawalerii KowalA?w z Borowa nad WisAi??Ai?? w barwach 24 PuAi??ku UAi??anA?w z KraAi??nika. NastAi??pnie miaAi??a miejsce inscenizacja potyczki partyzanckiej z konwojem niemieckim pod KamiennAi?? GA?rAi?? (listopad 1944 r.) w wyniku ktA?rej zostali uwolnieni transportowani wiAi??A?niowie.

W salce domu ludowego moA?na byAi??o obejrzeAi?? wystawAi?? przygotowanAi?? przez IPN, dotyczAi??cAi?? podziemia niepodlegAi??oAi??ciowego oraz prace laureatA?w konkursu plastycznego o A?oAi??nierzach wyklAi??tych. DuA?Ai?? popularnoAi??ciAi?? wAi??rA?d najmAi??odszych cieszyAi??oAi?? siAi?? zaprezentowanie uzbrojenie i wyposaA?enie grup rekonstrukcyjnych oraz zjazd tyrolski. Wydarzenie zakoAi??czyAi?? wystAi??p zespoAi??u Forteca.

Rajd zostaAi?? zorganizowany przez: Instytutu PamiAi??ci Narodowej OddziaAi??w Lublinie, OkrAi??g Lubelski ZwiAi??zku Ai??oAi??nierzy Narodowych SiAi?? Zbrojnych, Towarzystwo Gimnastyczne SokA?Ai?? w Lublinie oraz GRH im. 1 PuAi??ku Legii NadwiAi??laAi??skiej ZL NSZ. Prezydent RP Andrzej Duda objAi??Ai?? wydarzenie Patronatem Honorowym.

Fot. Marcin BudzyAi??skiAi??Tempus Fugit – Marcin BudzyAi??ski Fotografia