Mamy rondo im. Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych w Kielcach!

Mamy rondo im. Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych w Kielcach!

14 września 2017 r. podczas sesji Rady Miasta Kielce, radni przyjęli uchwałę w sprawie nadania nazwy „Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych” nowemu rondu w Kielcach.

Na wstępie pragniemy wyrazić podziękowanie dla Instytutu Pamięci Narodowej Delegatury w Kielcach, który był wnioskodawcą projektu uchwały oraz dla wszystkich radnych, którzy poprali projekt.

Podczas obrad doszło do dyskusji. Rozpoczął radny Marcin Chłodnicki z SLD, który zarzucał Brygadzie współpracę z Niemcami. Agata Wojda z PO mówiła o prowokacji i marszach pod znakiem falangi przechodzących przez Kielce, również o flagach NSZ na ul. Sienkiewicza. W podobnym tonie Joanna Grzela z SLD. Za Brygadą wstawił się radny Kisiel przypominając zasługi dowódcy Brygady płk. Antoniego Szackiego „Bohuna” i zarzucając poprzednikom powielanie komunistycznej propagandy. Poseł Jarosław a Machnicki prosił natomiast o zakończenie politycznej dyskusji i skupieniu się na merytorycznych faktach historycznych.

Obecnych było 24 radnych, nieobecnych 1. Głosowało 23 radnych, 1 nie głosował. Projekt poparło 16 radnych, przeciw było 5, wstrzymało się 2.

ZA:

Jan Gierada – SLD

Jarosław Machnicki – PO

Joanna Winiarska – PO

Włodzimierz Wielgus – PSL

Jacek Wołowiec – PSL

Tomasz Bogucki – Porozumienie Samorządowe

Witold Borowiec – Porozumienie Samorządowe

Władysław Burzawa – Porozumienie Samorządowe

Regina Zapała – Porozumienie Samorządowe

Dariusz Kozak – PiS

Jarosław Karyś – PiS

Piotr Kisiel – PiS

Tadeusz Kozior – PiS

Marian Kubik – PiS

Jacek Michalski – PiS

Marianna Noworycka-Gniatkowska – PiS

 

PRZECIW:

Krzysztof Adamczyk – SLD

Marcin Chłodnicki – SLD

Joanna Grzela – SLD

Katarzyna Zapała – PO

Agata Wojda – PO

 

WSTRZYMALI SIĘ:

Robert Siejka – PO

Dawid Kędziora – PSL

 

NIE GŁOSOWALI:

Grzegorz Świercz – PSL

 

NIEOBECNI:

Stanisław Góźdź – PSL

 

Zgodnie z projektem przyjętej uchwały, owe rondo u zbiegu ulic Piekoszowskiej i Malików będzie mieć nazwę: Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych, zapis skrócony nazwy ronda: Brygady Świętokrzyskiej NSZ, zapis nazwy w systemie informatycznym: Brygady Świętokrzyskiej NSZ.

W uzasadnieniu projektu czytamy:

Nadanie nazwy Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych rondu, ma na celu upamiętnienie jednej z największych formacji partyzanckich działających na ziemiach polskich. Jej żołnierze walczyli równocześnie z okupantem niemieckim i z podziemiem komunistycznym. Dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności i umiejętnej dyplomacji dowódców, całej jednostce udało się przedostać na Zachód, unikając rozbicia i ze strony Wehrmachtu czy Waffen SS i Armii Czerwonej. Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych była także jedynym oddziałem polskiego podziemia niepodległościowego, który nawiązał kontakt taktyczny z wojskami zachodnich aliantów, wszedł w ich skład i współdziałał taktycznie w walce z Niemcami w ostatnich dniach II wojny światowej. Geneza Brygady Świętokrzyskiej sięga pierwszego dużego zgrupowania partyzanckiego Narodowych Sił Zbrojnych – 204 Pułku Piechoty Ziemi Kieleckiej. 11 sierpnia 1944 r. w majątku Lasocin przeprowadzono koncentrację oddziałów NSZ z udziałem 204 Pułku. Powstała wówczas Brygada Świętokrzyska NSZ. Jej dowódcą został ppłk „Bohun Dąbrowski”. Brygada Świętokrzyska była jedną z największych polskich jednostek partyzanckich. W czasie swojej prawie półrocznej działalności na ziemi kieleckiej stoczyła ponad 20 większych bitew i dziesiątki potyczek z jednostkami niemieckimi, grupami komunistycznymi i desantami sowieckimi. W obliczu końca wojny i klęski Niemiec pierwszoplanowym zadaniem postawionym Brygadzie przez dowództwo NSZ było oczyszczanie terenu z komunistów i ich sympatyków, jako potencjalnych kolaborantów nowej, sowieckiej okupacji. Żołnierze NSZ chronili przed rabunkami i gwałtami mieszkańców okolicznych wsi i majątków ziemskich. Dużą operację przeciwko komunistom żołnierze Brygady przeprowadzili 8 września 1944 r. w rejonie wsi Rząbiec. Równolegle ze zwalczaniem komunistów Brygada prowadziła działania przeciwko Niemcom. Miały one charakter ograniczony i sprowadzały się do samoobrony, ochrony ludności przed represjami i akcjami pacyfikacyjnymi oraz zaopatrzenia w broń i materiały wojskowe. Dowództwo starało się nie prowokować okupanta, obawiano się narażenia ludności okolicznych miejscowości na pacyfikacje i odwet. 27 sierpnia 1944 r. Brygada, stacjonująca we wsiach Kaniów i Jasiów, stoczyła walkę z oddziałem zwiadowczym złożonym z żołnierzy Ostlegionen, wspieranych ogniem przez pociąg pancerny. Ostatnim dużym starciem z Niemcami przed ewakuacją Brygady na zachód była bitwa pod Cacowem. W miarę zbliżania się frontu wschodniego dowództwo Brygady i jej żołnierze stanęli przed dramatyczną alternatywą: albo rozwiązać jednostkę (jak oddziały AK) i zdemobilizować żołnierzy, licząc, że się jakoś zakonspirują, albo podjąć plan wycofania się na Zachód. Dowódca NSZ gen. Zygmunt Broniewski ps. „Bogucki” wydał rozkaz wycofania jednostki na Śląsk. 19 stycznia 1945 r. Brygada doszła do Odry. Pod pretekstem przeprawy wozów z zaopatrzeniem oddział przekroczył Odrę w miejscowości Otmęt. Od 20 do 27 stycznia 1945 r. Brygada kontynuowała marsz na Zachód, którego następnym etapem było przejście przez Sudety. W trakcie marszu przez Czechy Brygada Świętokrzyska nawiązała bardzo ścisłe kontakty z miejscowym podziemiem niepodległościowym. 5 maja 1945 r. Brygada wyzwoliła obóz koncentracyjny w Holiszowie, uwalniając około tysiąca kobiet (w tym wiele Polek i Żydówek), oraz odcięła drogę odwrotu wojsk niemieckich na Pilzno. Następnego dnia oddziały Brygady nawiązały kontakt taktyczny z jednostkami 3 Armii Amerykańskiej gen. George’a Pattona. We wspólnych walkach Polacy i Amerykanie wzięli do niewoli sztab niemieckiej XIII Armii, w tym dwóch generałów. Na początku sierpnia 1945 r. Brygadę przeniesiono do Coburga, gdzie nastąpiło rozwiązanie oddziału.

Zapis video z obrad Rady Miasta:

Zmiany nazw ulic i rond w Kielcach.

Opublikowany przez Komitet Społeczny Patria – Kielce na 14 września 2017