Uroczysta Msza Święta w intencji por. Grabdy „Bema”

Uroczysta Msza Święta w intencji por. Grabdy „Bema”

W dniu 13 kwietnia członkowie Okręgu Świętokrzyskiego ZŻ NSZ uczcili uroczystą mszą świętą, 61 rocznicę męczeńskiej śmierci por. Stanisława Grabdy „Bema”, która odbyła się w kaplicy Zespołu Szkół Katolickich im. Św. Stanisława Kostki w Kielcach. Szkoła ta jest miejscem szczególnym, ponieważ Stanisław Grabda był jej absolwentem, co więcej, wykształciła w ciągu wielu lat swojego przedwojennego działania, wielu ludzi o wysokich standardach moralnych i patriotycznych.

Msza odbyła się w niedzielę palmową co dodatkowo wprowadziło nastrój zadumy. Jezusa Chrystus, dzięki swojej męczeńskiej śmierci na krzyżu, jest od wieków przykładem na to jakim kategoriami powinni kierować się ludzie wychowywani w duchu narodowym. Tak też postępował Stanisław Grabda, w okresie okupacji jak i poźniejszej pracy na rzecz podziemia niepodległościowego, kiedy siły dodwać mogła jedynie wiara w Boga i miłość do Ojczyzny. W

okresie Wielkiego Tygodnia warto pokusić się o chwilę refleksji i zastanowić czy pogoń za doczesnymi dobrami nie pochłonęła nas już całkowicie. Wystarczy zatrzymać się na chwilę i zestawić to co dla nas cenne z wartościami, o które walczyli żołnierze NSZ. Dzięki

temu zrozumiemy dlaczego ich poświęcenie dla Boga i Ojczyzny było tak wielkie, że byli w stanie złożyć najwyższą ofiarę, ofiarę ze swojego życia.

Mszę celebrował dyrektor Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej ksiądz Jacek Kopeć oraz ks. Leszek Starczewski i ks. Piotr Klimczyk. Drugie czytanie – „Liturgii Słowa” przeczytał prezes ZZ NSZ OŚ Łukasz Majewski w mszy świętej uczestniczył poczet sztandarowy Narodowych Sił Zbrojnych z koła Chmielnickiego pod dowództwem Ireneusza Wojtasa. Po mszy świetej odbyło się zebranie, w którym brały udział zaproszone osoby: Andrzej Łącki ze Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich oraz Krzysztof Witkowski ze Światowego Związku Żołnierzy Armii

Krajowej. Celem spotkania było ustalenia wspólnego udziału w obchodach rocznicowych, które będą odbywały się w naszym mieście.